Kwart Vlaamse gemeenten zonder pesticiden

Het pesticidegebruik bij de Vlaamse gemeenten is vorig jaar door een striktere regelgeving sterk afgenomen. Zowat een kwart van de Vlaamse gemeenten maakt intussen geen gebruik meer van chemische bestrijdingsmiddelen, zo blijkt uit een rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij.

 


Na een afbouwperiode die al in 2004 werd ingezet, geldt er sinds 1 januari 2015 in principe een verbod op het gebruik van pesticiden door de openbare besturen. Onder specifieke omstandigheden kan nog van dat verbod worden afgeweken.

Uit het rapport van VMM over het pesticidegebruik in 2015 blijkt onder meer:

• In 87 van de 308 Vlaamse gemeenten (28%) geldt een absoluut nulgebruik.

• 90 gemeenten gebruikten minder dan 1 kg werkzame stof.

• De overige 131 Vlaamse gemeenten blijven nog wel bestrijdingsmiddelen spuiten, voornamelijk herbiciden voor het onkruidvrij houden van begraafplaatsen en sportterreinen. In vergelijking met 2014 is hun gemiddelde pesticidegebruik namelijk gedaald van 17 naar 4 kilogram, wat een daling is met 76 procent.

• Het totale pesticidegebruik van de openbare besturen in 2015 bedroeg 8,8 ton werkzame stof. Slechts 13 procent daarvan is nog toe te schrijven aan de gemeenten. De federale overheid staat in voor zowat 80 procent daarvan, maar dat heeft vooral te maken met de onkruidbestrijding op de uitgebreide spoorweginfrastructuur. Verder worden er ook chemische onkruidbestrijders gebruikt voor het verdelgen van invasieve exotische planten.

Herbiciden

Als er door openbare besturen bestrijdingsmiddelen worden ingezet, dan gaat het in 97 procent van de gevallen om herbiciden. De overige drie procent zijn insecticiden ingezet tegen wespen of eikenprocessierupsen en fungiciden ter bescherming van plantencollecties. In rattenvergif zit heel weinig werkzame stof. Hoewel er 40 ton aan dodelijke graantjes, blokjes en pasta’s werd uitgelegd in gans Vlaanderen, gaat dit in zijn totaliteit maar om twee kilo werkzame stof.

Meer info: VMM