Mechelen / Nieuw belevingspark in woonerf Papenhof

Op 18 juli 2016 werden het nieuwe belevingspark en het aanliggende woonerf Pastinaakhof in Mechelen officieel geopend. Met de voltooiing van het Pastinaakhof en de aangrenzende parkzone is een volgende mijlpaal bereikt in de realisatie van de nieuwe woonwijk Papenhof.

 


In een gebied van 13 hectare naast de Nekkerspoelwijk aan de stadsrand van Mechelen is de duurzame stadswijk Papenhof sinds enkele jaren in aanbouw. Intercommunale Igemo, die door de stad aangesteld werd voor de ontwikkeling van de site, creëert er meer dan 250 energiezuinige woongelegenheden. De wijk wordt een mix van vrijstaande woningen, rijwoningen, appartementen en kangoeroewoningen.

Groenblauwe slinger

Ruim een derde van het gebied of ruim 4,5 ha, wordt groenzone en openbare ruimte. Alle infrastructuur en groene open ruimte worden door Igemo ingericht als openbaar domein, naar een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) dat werd goedgekeurd in 2006. Het RUP werd opgesteld door het bureau Fris in het Landschap uit Gent en Werkplaats voor Architectuur uit Leuven.

 

RUP_Paepenhof_sted

Een opzet van het RUP is om in het gebied een natuurlijk landschapspark te realiseren dat de vallei van de Vrouwvliet verbindt met het Papenhofpark.

De groene ruimte met grachten en wadi’s (infiltratiezones) wordt ‘groenblauwe natuurslinger’ genoemd. Zo wordt de open ruimte voelbaar tot in het hart van de wijk.

Het oude grachtenstelsel wordt hersteld en doorgetrokken tot aan de Vrouwvliet. De oevers worden zacht hellend aangelegd zodat ze bijdragen tot waterbuffering en tegelijk ook veilig blijven. Een wandel- en fietspad sluit aan op het pad langs de Vrouwvliet. Via de fietsroute van de Vrouwvliet komt een verbinding tot stand vanuit het centrum van Mechelen naar het domein Dijkstein, naar de open ruimte ten oosten van Nieuwendijk en verder naar Sint-Katelijne-Waver.

De Papenhofdreef vormt de centrale as van deze groenblauwe slinger. De dreef is een wandel- en fietsruimte omzoomd door een bomenrij.

Groene buitenruimte

De hele wijk Papenhof wordt ingericht als autoluwe woonomgeving. Straten zijn als woonerf of als doodlopende straat ingericht. Bewonersparkeren gebeurt op eigen terrein (garage, carport of ondergrondse staanplaats in parkeergarage), bezoekersparkeren in parkeerhavens. Voor fietsers en voetgangers zijn trage wegen en doorsteken voorzien.

“Nieuwe woonprojecten zoals Papenhof leggen de nadruk op grotere buitenruimte, veel groen en speelruimte, autoluwe omgeving met wagens waar mogelijk ondergronds en veilige fietspaden,” zegt schepen van Stadsvernieuwing, Greet Geypen (Open Vld). “Hiermee spelen we in op de woonbehoeften van gezinnen met kinderen. Opgroeiende kinderen in Papenhof kunnen hun speelomgeving stapsgewijs uitbreiden van de privétuin via het woonerf naar het belevingspark en speelbos. Door de directe buurt als een veilig en boeiend speelterrein in te richten, komen kinderen en hun ouders tot sociale interactie, wat het buurtleven versterkt.”

 

header_image_ligging

 

 

Papenhof

In de eerste fase kwamen 34 bouwkavels voor open bebouwing beschikbaar langs de Boerenkrijgstraat en de Kruiskensstraat en de nieuwe Warmoesstraat, alsook 3 gesloten en één halfopen bebouwing langs de Papenhofstraat.

 

Ook de tweede fase is grotendeels afgerond. Tussen Boerenkrijgstraat en Papenhofdreef werden 97 eengezinswoningen (project ‘de hofkes’) opgetrokken: Pastinaakhof, Raapsteelhof en Aardpeerhof. De hofkes is een publiek-private samenwerking tussen IGEMO en de projectontwikkelaar (‘THV Ontwikkelingscombinatie Mechelen site papenhof’ ) Willemen Groep en DMI Vastgoed. Voor het ontwerp deden zij beroep op het Architectencoöperatief uit Mechelen en De Architecten NV uit Lier. De technische studies werden uitgevoerd door Grontmij.

 

luchtbeeld-de-hofkes

a7ce138103689.560b74a3efdc1

 

In de derde fase (tussen de Nijverheidsstraat en de Hazeldonkstraat) komen nog parkappartementen en worden de mogelijkheden onderzocht voor een co-housingproject (17 woningen).

 

header_image_home

header_image_project

 

 

Pastinaakhof

Het Pastinaakhof is de eerste van drie woonerven aan het recent aangelegde Aspergeveld. Omdat alle bewoners hun wagen in de ondergrondse garage stallen, kan de zone verkeersvrij gehouden worden, met uitzondering van dienstverkeer.

De toegang naar de woningen is aangelegd in klinkers, het binnenpleintje in kasseien met een brede voeg die met gras ingezaaid is. Deze semi-verharding laat regenwater optimaal infiltreren en biedt toch een groen aanzicht. Dit wordt nog versterkt door een tiental verhoogde plantvakken met streekeigen bodembedekkers en bomen. De beplanting beperkt het doorzicht naar de tegenoverliggende woningen en geeft het pleintje een gezellige aanblik.

Aansluitend op het Aspergeveld is een parkzone aangelegd die via betreedbare wadi’s aansluit op de woonerven.

 

Belevingspark

Vanaf het Pastinaakhof kunnen fietsers en wandelaars via een houten vlonderpad naar de Papenhofdreef de wadi oversteken. Deze brede gracht verzamelt het regenwater van de nieuwe wijk en laat het infiltreren. Bij overvloedige regenval vloeit het water af naar de Vrouwvliet.

De wadi heeft zacht hellende oevers, zodat deze geen gevaar oplevert voor spelende kinderen. In het langere hooigras vormen kortgemaaide graspaden langs de wadi een wandelweg naar de speelzone en het trapveld. In de speelzone nodigen grote boomstammen de kleinsten uit tot evenwichts- en klauteroefeningen.

 

header_image_aanbod

 

De bomen en struiken in het belevingspark zijn geselecteerd op hun waarde naar biodiversiteit en beleving. Je vindt er o.a. notelaars, wilde appelaars en kerselaars, mispelaars en een moerbeiboom. In de heestermassieven kan je de vruchten van krentenboompjes, aalbessen, appelbessen en kruisbessen proeven.

Samen met het Papenhofbos, een speelbos van 1,25 ha (geopend in mei 2014), de groenblauwe fietsverbinding naar de Vrouwvliet (oppervlakte 0,44 ha  – geopend in juni 2012) en het vernieuwde Papenhofpark (1,09 ha) hebben de intercommunale IGEMO en de Stad Mechelen een groene ruimte van 4,52 ha gerealiseerd. Dit is ruim een derde van de totale oppervlakte van de woonwijk Papenhof.

Bron: IGEMO