Projectoproep Prijs Publieke Ruimte

Infopunt Publieke Ruimte gaat jaarlijks op zoek naar de beste openbare ruimte van Vlaanderen en Brussel. Sinds 2008 nodigt Infopunt Publieke Ruimte steden, gemeenten, ontwerpbureaus en private ontwikkelaars uit om projecten in te zenden voor het jaarlijkse praktijkboek Publieke Ruimte en de gelijknamige onderscheiding. Opdrachtgevers en ontwerpers kunnen hiervoor tot 30 september projecten indienen via de projectoproep Publieke Ruimte.

Van woonstraat tot tijdelijke ruimte, van stationsomgeving tot stadspark, van bedrijventerrein tot recreatiedomein: alle recente realisaties kunnen meedingen naar de Prijs Publieke Ruimte 2021. De belangrijkste voorwaarden zijn de situering in België en de realisatie na 1 januari 2017. De oproep bestaat uit twee categorieën: ‘projecten met stedelijk karakter’ en ‘projecten met landelijk karakter’. De projectoproep Publieke Ruimte 2022 wordt afgesloten op 30 september 2021.


Wie kan een dossier inzenden?

Naast openbare besturen, ontwerpers of aannemers moedigt Infopunt Publieke Ruimte ook opdrachtgevers uit de private sector (projectontwikkelaars, huisvestingsmaatschappijen, recreatieparken, schoolbesturen,  vzw’s) aan om hun realisaties in te zenden voor de projectoproep Publieke Ruimte. Ook producenten en leveranciers van inrichtingsmaterialen kunnen projecten waaraan zij hebben meegewerkt, voorstellen via het gemeentebestuur of ontwerpbureau.

Een jury van onafhankelijke deskundigen maakt uit de inzendingen een selectie van projecten die zullen worden opgenomen in het praktijkboek Publieke Ruimte 2022. Alle inzendingen komen in aanmerking voor de Prijs Publieke Ruimte. Naast de onderscheiding door de jury komen de vijf nominaties ook in aanmerking voor de Publieksprijs Publieke Ruimte. Voorbeelden van eerder gepubliceerde projecten vindt u in de online Databank Publieke Ruimte.

Het project omvat de (her)inrichting van een openbare ruimte en is gerealiseerd in België na 1 januari 2017 en is voorlopig of definitief opgeleverd. Het project heeft een duidelijke meerwaarde ten opzichte van de vroegere situatie en heeft betekenis voor een brede groep gebruikers.

De (heringerichte) publieke ruimte heeft een hefboomeffect op de omgeving en/of op het lokale beleid (duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit, gezondheid, kernversterking, citymarketing, toerisme, jeugd, sociale cohesie, lokale economie, …). De jury zal de inzendingen aftoetsen aan de tien kernkwaliteiten uit de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Meer info: publiekeruimte.info