Ontwerpers geselecteerd voor ‘Stadsgroen Ghellinck’ Kortrijk

Ten westen van het centrum wenst de stad Kortrijk een randstedelijk groengebied uit te bouwen tot een groene long van 9 hectaren: ‘Stadsgroen Ghellinck’. Daarvoor is nu een ontwerpteam geselecteerd.

De Ghellinck, een open gebied van een 9,3 ha. ligt in Bissegem, deelgemeente van Kortrijk. De stad Kortrijk en Natuurpunt sloten een overeenkomst om Ghellinck samen tot stadsgroen te ontwikkelen.  Ook de provincie West-Vlaanderen zal de planning ondersteunen.


Het gebied sluit aan bij hoeve Het Armengoed in het verlengde van de Ghellinckdreef in deelgemeente Bissegem. Deze hoeve is eigendom van het OCMW Kortrijk. Het OCMW wil ze een nieuwe bestemming geven, in relatie met de ontwikkeling van het natuurgebied De Ghellinck.

Tien jaar geleden is het woonuitbreidingsgebied grotendeels herbestemd tot randstedelijk groengebied, waardoor bebouwing uitgesloten is. De percelen aan de oostkant van de hoeve worden als te ontwikkelen woongebied opgenomen.

Begin 2016 kocht Natuurpunt Kortrijk 4,5 ha van het Stadsgroen Ghellinck. In overleg met de stad Kortrijk en de Provincie West-Vlaanderen is de keuze gemaakt om een eerste boszone te realiseren, in het noorden van het gebied. De geboortebossen voor kinderen geboren in 2014 (geplant in februari 2016) en 2015 (planten in november 2016) worden op het terrein gerealiseerd.

Naar aanleiding van de aanplant van het geboortebos in november wordt er ook een wadi aangelegd (wadi= zone waarin bij veel regen water kan instromen). Dit betekent dat 1,2 ha van het gebied reeds een invulling kreeg.

 

stadsgroen_ghellinck_kleiner

stad_kk-volkstuinen_venning_-_5

 

Ontwerpers geselecteerd

Op basis van een selectie- en wedstrijdprocedure werd OMGEVING in samenwerking met Geert Meysmans door de stad aangesteld als ontwerper voor de inrichting van deze open ruimte.

In de aanzet tot landschapsontwerp is bijzonder veel waarde gehecht aan de ontwikkeling van een continu traag netwerk, de verdere uitbouw van het jaarlijks groeiende geboortebos, het herstel van de historische waterstructuur, de herwaardering van de beschermde hoeve Het Armengoed en de uitbouw van een speelnatuurveld.

In de verdere uitwerking tot definitief ontwerp krijgen de buurtbewoners via verschillende inspraak- en participatiemomenten een belangrijke stem.

 

kotrijk