Kubiekeruimte / Studietrip Overijse Zuidflank

Kubiekeruimte vzworganiseert op maandag 7 september een studietrip naar het project Zuidflank en andere gemeentelijke water- en klimaatgerelateerde projecten in Overijse.

Het centrum van Overijse, gelegen in de IJsevallei, kreeg in het verleden regelmatig te maken met overstromingen. Om hieraan te verhelpen is in 2018 – in samenwerking met Aquafin – de groene Zuidflank heringericht met een drietal bufferbekkens. Wat begon als een louter technisch infrastructuurproject, groeide uit tot veel meer dankzij de inbreng van de skaters en jeugd- en sportverenigingen. De overstromingsproblematiek werd aanleiding voor een landschappelijke versterking van de groenstructuur, nieuwe recreatieve en sportinfrastructuur en nieuwe verbindingen voor fiets en voetganger.
Na de Zuidflank staat momenteel een tweede project op stapel: de speelzone Meiveld, een ontwerp van Plant en Houtgoed. Ook hier is de heraanleg van een verkommerde speeltuin een dankbare aanleiding om de elementen ‘water’ en ‘natuur’ te integreren, en de grens tussen bos en open gedeelte te vervagen.  In feite wordt deze speelzone een ‘tweede zuidflank’…
Daarnaast is de gemeente al jaren actief om het tracé van de IJse – die in het centrumgebied grotendeels overwelfd was – opnieuw open te leggen, met het vernieuwde Stationsplein als hoofdaccent.


Programma

In de voormiddag worden de projectstrategieën toegelicht in een drietal lezingen.
Na de middag gaan we het terrein op voor een wandeling langs de verschillende projectsites. En als toemaatje eindigen we de dag met een bezoek aan de atelier- en tuinsite van Plant en Houtgoed, een jong en inventief ontwerpbureau dat graag eigenzinnig experimenteert, waarbij het waterthema altijd op de voorgrond staat.

Inschrijven kan (liefst voor 1 september) door invulling van het INSCHRIJVINGSFORMULIER

kubiekeruimte.be