Amsterdam opent nieuw stadspark waar spontane natuur de kans krijgt

Vele braakliggende terreinen in steden liggen te wachten op een nieuwe bestemming. Het Amsterdamse bureau voor ruimtelijke ontwikkeling Pop-Up City ontwikkelde een methode om in samenwerking met lokale bewoners en ondernemers lege kavels met simpele ingrepen om te vormen tot Pionierparken — tijdelijke stadsparken waar spontane natuur de baas is.


Pioniervegetatie vormt het uitgangspunt van het Pionierpark. Deze plantensoorten, waaronder de klaproos, dovenetel en wilg, zijn specialisten in het innemen van een kaal gebied en vormen een belangrijke schakel in de biodiversiteit. Het Pionierpark werd dan ook niet bewust ingezaaid. Door pioniersplanten de vrijheid en tijd te geven, groeide het park snel vol. Deze methodiek maakt het eenvoudig om snel en tegen lage kosten tijdelijk openbaar groen aan een stad toe te voegen.
‘Pionierplanten worden vaak gezien als onkruid. Met het Pionierpark willen we de waarde en schoonheid van deze soorten belichten en spontane natuur toegankelijk en beleefbaar maken’, aldus Joop de Boer van Pop-Up City. ‘Ook biedt het Pionierpark de kans om openbaar groen te creëren op lege kavels in buurten die in aanbouw zijn en waar vaak nog geen parken en plantsoenen zijn aangelegd.’


Het eerste Pionierpark ligt in in Sloterdijk III in Amsterdam, op een bedrijventerrein waar tientallen lege kavels liggen te wachten op toekomstige bebouwing. In samenwerking met de buurt creëerde Pop-Up City een tijdelijke groene zone met paden, flexibel meubilair en informatieborden. Lokale ondernemers zijn samen met Pop-Up City verantwoordelijk voor het onderhoud. De lokale bouwmarkt heeft een grasmaaier gedoneerd die bij een horecazaak mag staan. Pop-Up City maait voor nu de paden. De ambitie is om het park te laten liggen tot de bouw op het kavel begint. Pop-Up City heeft de ambitie om in de komende jaren meer Pionierparken te openen.