Financiële put bij Gentse Floraliën

De Gentse Floraliën zitten met een serieuze financiële kater. De reserves van 6,5 miljoen zijn volledig verdwenen, en er is zelfs een kleine schuld. Het gebouw van de Floraliën en een stuk grond zijn intussen verkocht. Of er nog een volgende editie komt, is zelfs twijfelachtig.

De Floraliën 2016 werden georganiseerd op 4 verschillende locaties in het stadscentrum, in plaats van in Flanders Expo. Dat werd echter een flop. Waar de editie 2010 nog ruim 300.000 bezoekers kreeg, waren er dit jaar nauwelijks 100.000 betalende bezoekers. Dat resulteerde in een put van 3.876.000 euro, of 400% meer dan het ‘worst case scenario’ dat de organisatie had opgesteld. De organisatoren wijten dat aan het slechte weer en de terreuraanslagen.


Wanbeheer

Maar volgens Het Laatste Nieuws werd het geld door ramen en deuren gegooid en is er sprake van ernstig financieel wanbeheer en belangenvermenging. In totaal heeft de  KMLP 9.647.000 euro uitgegeven voor de realisatie van de Floraliën 2016. Een belangrijk deel daarvan, bijna 4,5 miljoen ging naar erelonen van allerlei bevriende consultants, personeelsleden, projectmanagement en interims. Voor de sector zelf was nauwelijks 500.000 euro voorzien.

Denktank

Een “denktank” moet tegen eind maart, begin april duidelijkheid verschaffen over de manier waarop de Gentse Floraliën blijven voortbestaan.

Aangezien de organisatie haar vastgoed moest verkopen om de put van de afgelopen editie te dichten, wordt nu met de stad Gent en het provinciebestuur tegen eind maart naar een nieuw onderkomen gezocht, onder meer om een 6.000 (historische) boeken tellende bibliotheek te vrijwaren.