Inspiratiesessies ‘Natuur in de zorg’

Het Agentschap Natuur en Bos organiseert op 16 en 19 november 2020 inspiratiesessies ‘Natuur in de zorg’. Het belang van een gezonde groene omgeving valt niet te ontkennen. Steeds meer zorgvoorzieningen gaan ermee aan de slag. Die eerste ervaringen en inzichten komen aan bod tijdens interactieve online inspiratiesessies.

In 2019 stond de projectoproep Natuur in je Buurt volledig in het thema van natuur en gezondheid. Daarbij kregen ruim 30 projecten die bijdragen tot meer bereikbare en toegankelijke natuur financiële steun. Lokale besturen en vooral diverse zorgvoorzieningen realiseren in de komende drie jaar samen met partners uit de natuursector meer natuur op hun terreinen, die ten goede komt aan de gezondheid van hun doelgroep. In 2020 werd opnieuw een projectoproep Natuur in je Buurt gelanceerd met de focus op natuur en gezondheid. Deze keer werd er ook rond bredere natuuroplossingen voor het klimaat gewerkt.


Ook Natuur en Bos en diverse partners uit het Netwerk Natuur en Gezondheid hebben de voorbije jaren sterk ingezet op terreinrealisaties in samenwerking met de zorgsector. De resultaten daarvan worden nu zichtbaar op het terrein.

Inspiratiesessies

Op 16 november worden ervaringen, kansen en hindernissen gedeeld in online inspiratiesessies. Daarin komen verschillende thema’s aan bod, zoals groen bij ziekenhuizen, woonzorgcentra, zorgvoorzieningen voor volwassenen met een verstandelijke handicap, gevangenissen… De verzamelde kennis uit deze sessies wordt samengevat in praktische werkfiches en inspirerende beelden. Alle deelnemers kunnen die gebruiken bij toekomstige projecten.

Een keynotespreker verruimt de blik en geeft recente inzichten. De centrale vraag luidt: “Hoe draagt de samenwerking tussen natuur en zorg bij tot meer kwaliteitsvolle robuuste natuur die de gezondheid van mensen versterkt?” Het programma gaat specifiek in op terreininrichting, cocreatie tussen natuur en zorg, verhoging van biodiversiteit en invloed op fysieke en mentale gezondheid, aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Op 19 november volgt er een debat met o.a. professor Hans Van Dyck (UC Louvain) over de betekenis van natuur in de gezondheid in Vlaanderen. In welke mate heeft corona onze ogen geopend om de link te leggen tussen een gezonde omgeving, natuur en onze gezondheid? Welke kansen tot meer samenwerking tussen de natuur- en de gezondheidssector zien we? Hoe kunnen het huidige gezondheids- en natuurbeleid elkaar nu al ondersteunen? Wat staat er nog in de weg? En hoe bereiken we ook de meest kwetsbare doelgroepen in onze samenleving?

Bekijk hier het volledige programma

Voor wie?

• Professionele en niet-professionele terreinbeheerders uit de zorg- en natuursector
• Iedereen die een link heeft met de zorgsector en graag meer natuur op het zorgdomein wil realiseren, bv. managers, therapeuten, verpleegkundigen, eerstelijnsgezondheidszorg…
• Lokale besturen

Deelname is gratis maar u moet op voorhand inschrijven (limiet van 180 inschrijvingen)