Omzet sierteeltsector daalt in 2020 met 7,3 procent

Globaal genomen daalt de omzet van de sierteeltsector in 2020 met 7,3 procent, maar dat algemene cijfer verhult de verschillen tussen sectoren. Zo kende de boomkwekerijsector een omzetstijging met 5,6 procent. Dat blijkt uit cijfers van Boerenbond.

De sierteeltsector werd bijzonder hard getroffen door de coronamaatregelen. De sluiting van bloemenwinkels en tuincentra, maar ook het verbod op thuisverkoop van bloemen en planten heeft een zware impact gehad. Tegelijk werden tal van bestellingen vanuit Italië, Frankrijk, Verenigd Koninkrijken andere landen geannuleerd.
Voor de meeste sierteeltproducten wordt een belangrijk deel van de  omzet  gerealiseerd  in  de  getroffen periode van half maart tot half mei. Voor de boomkwekerijsector in volle grond wordt 20 procent van de omzet in die periode gerealiseerd, terwijl het voor perk- en balkonplanten om 85 procent gaat. Afhankelijk  van  het product daalde de omzet in deze periode met 60 procent (voor zaden en plantgoed) tot zelfs 90 procent (voor perk- en balkonplanten) als gevolg van de opgelegde coronamaatregelen.


Weliswaar heeft de marktsituatie zich tijdens en na de versoepeling van de coronamaatregelen toch behoorlijk hersteld. “Van sommige teelten werd minder geproduceerd, waardoor er na de eerste acute crisis zelfs tekorten waren van bepaalde sierteeltproducten vanaf einde mei 2020”, weet Boerenbond.

Snijbloemen: zware klappen

Berekeningen geven aan dat in de periode na 10 mei de omzet steeg met zo’n 15 procent. “Tijdens  de  coronacrisis waren het bijzonder moeilijke tijden voor snijbloementelers, die via de veiling  veel afzet hebben naar bloemenwinkels en openbare markten. Net deze twee verkoopkanalen zijn het langst gesloten geweest”, klinkt het. Zo was bijvoorbeeld de verkoop van tulpen, die traditioneel een piek kent rond Pasen, dramatisch. Andere snijbloemen zoals anjers en rozen kenden een redelijk herstel na de eerste versoepeling van de coronamaatregelen.

De productie van snijbloemen neemt ook toe naarmate de dagen verlengen, waardoor grotere  omzetcijfers gerealiseerd werden op een moment dat de eerste versoepelingen van de coronamaatregelen toegestaan werden. “Vandaag stellen we vast dat de invoer van snijbloemen uit derde landen stroef verloopt, wat een gunstig effect heeft op de gerealiseerde prijzen”, aldus Boerenbond. Gerbera’s die meer exportafhankelijk zijn, kennen een eerder moeilijke prijsvorming.

Hoewel na het opheffen van de coronamaatregelen de omzet steeg  met  zo’n  6 procent,  wordt  over gans 2020 een lagere omzet ten opzichte van 2019 verwacht.

Groene planten: uitbreidingsinvesteringen lonen niet

Voor groene planten liep het voorjaar helemaal mis omwille van de coronamaatregelen, ondanks de hype naar meer groene planten bij particulieren in de woonkamer, keuken, kantoor en badkamers. De sector heeft heel wat  uitbreidingsinvesteringen  gedaan, maar omwille van corona was de groei  allesbehalve zichtbaar en dit ondanks de uitbreiding van de arealen. “Na de coronamaatregelen steeg de omzet, maar op jaarbasis krijgt de omzet een klap, daar waar we eigenlijk een groei verwacht hadden”, becijferde de landbouworganisatie.

Bloeiende planten: teruglopende vraag

Bloeiende planten hebben een moeilijk voorjaar achter de rug. De vraag naar azalea’s, orchideeën en bromelia’s daalde en corona verergerde de situatie. De productie liep eveneens terug. “Dat zorgt ervoor dat de prijsvorming op jaarbasis stabiel tot zelfs licht stijgend is”, luidt het. De omzet is eveneens gevoelig gedaald tegenover 2019.

Bollen en knollen: veel vernietigd

De typische bollen en knollen die tegen Pasen gecommercialiseerd worden, vonden geen afzet door de coronamaatregelen en werden grotendeels vernietigd. “Nadien was er wel een gunstige prijsevolutie voor de bollen en knollen en een ligt gestegen prijs tot gevolg. Globaal genomen wordt daardoor voor 2020 een lichte omzetdaling verwacht”, aldus Boerenbond.

Boomkwekerij: goede tweede jaarhelft

Boomkwekerijproducten zitten in de lift, zowel voor teelten in pot als in volle grond. “Toch sloeg de coronapandemie ook hard toe in deze sector”, weet Boerenbond. “Gelukkig is er, zowel vanuit openbare besturen als vanuit de particuliere sector, nu opnieuw meer vraag. Het gaat zelfs zover dat voor enkele producten het aanbod de vraag niet kan volgen.”

Maar de droogte en de hitte zorgde ook in de boomkwekerijsector voor schade waardoor de productie nauwelijks gestegen is. “Uitval door klimatologische  omstandigheden zorgt ervoor dat de groei minder zichtbaar is. Er moet wel opgemerkt worden dat de sector gevoelig is aan de economische conjunctuur”, klinkt het. Een terugval in de economie leidt al snel tot overheidsbesparingen op het vlak van groenvoorziening. Dit geldt eveneens voor de bestedingen  door particulieren.

Tijdens de coronacrisis  viel de omzet terug, maar in de tweede jaarhelft is hij opnieuw aanzienlijk gestegen. Globaal zorgt dit voor een omzetstijging in deze deelsector van 5,6 procent in 2020. “Als je weet dat in de globale sierteeltsector 60 procent van de omzet gerealiseerd wordt door de boomkwekerijsectoren en 40 procent door de sierplantensector, dan is het duidelijk dat de coronapandemie een zware dobber is voor de Vlaamse sierteeltsector”, besluit Boerenbond.

Bron: VILT