Hemelboom mogelijk op EU-lijst verboden invasieve exoten

De hemelboom Ailanthus altissima, de vijverplant Pistia stratiotes en de waterplant Salvinia molesta worden mogelijk in 2019 verboden. Ze maken deel uit van een lijst met 9 aanvullingen waarmee de Europese Unielijst van verboden invasieve exoten mogelijk wordt uitgebreid.

De Europese risicobeoordeling van Ailanthus altissima is deels gebaseerd op de Nederlandse risicobeoordeling van hemelboom die door Naturalis in opdracht van de NVWA in 2012 is uitgevoerd. Daarin werd al geconcludeerd dat het beter is om zowel de handel als de toepassing van Ailanthus altissima te verbieden vanwege het hoge risico dat de boom zich in natuurgebieden vestigt en daar de inheemse beplanting verdringt. De hemelboom produceert immers enorme hoeveelheden zaad die gemakkelijk door de wind verspreid worden. Ook vegetatief plant de boom zich gemakkelijk voort. Bovendien past Ailanthus zich gemakkelijk aan de klimatologische omstandigheden aan.


Ook in Vlaanderen wordt hij beschouwd als een invasieve exoot.

Uiteindelijk is het de Europese Commissie die over de lijst met aanvullingen zal stemmen. Dit gebeurt waarschijnlijk pas in 2019. Tegen die tijd zullen waarschijnlijk nog meer planten- en diersoorten op de lijst staan. Nu zijn al 49 planten en dieren verboden in de Europese Unie.

Meer informatie over de EU-lijst voor invasieve exoten vindt u op de website Ecopedia.be