Inspiratiegids natuur als partner in de welzijnszorg

Meer en meer wetenschappelijk onderzoek toont aan welke positieve effecten natuur heeft op onze gezondheid. De Inspiratiegids ‘Welzijn en Natuur’ beschrijft verschillende perspectieven en werkwijzen van hoe natuur kan ingezet worden als partner in het welzijnswerk.

 


De Inspiratiegids ‘Welzijn en Natuur. Al gedacht aan natuur in jouw welzijnspraktijk?’ is het eindproduct van een Bachelorproject Sociaal werk van de Arteveldehogeschool Gent. De verschillende natuur- en welzijnspraktijken werden gebundeld onder vijf thema’s: preventief en helend aanbod voor iedereen, therapie in de natuur, groene zorg voor specifieke doelgroepen, werken en coachen in de natuur, brede gezondheidszorg in de natuur. Natuur in welzijnspraktijken benaderen we vanuit een heel brede invulling: een bos en de zee vallen hier onder, maar evengoed een stadspark, een moestuin, een natuurgebied, een weide of akker. Ook werken of spelen met dieren hoort hierbij, zowel buiten als binnen in bijvoorbeeld een manege of boerderij. Vanaf het moment dat het welzijnswerk wordt georganiseerd vanuit een herstellende en coachende visie en dat expliciet in een groene omgeving en/of in relatie met dieren, beschouwen we dat als een welzijnspraktijk in de natuur.

Per praktijk wordt belicht wat hij inhoudt en waaruit de methodiek concreet bestaat, voor wie en voor welke zorgbehoefte hij geschikt is. Daarnaast vind je aandachtspunten van zorg, randvoorwaarden of verbeterkansen. Ook de meerwaarde van de natuur wordt per praktijk omschreven. Tenslotte vind je de contactgegevens van ‘welzijnspraktijk(en)’ die reeds volgens deze methodiek werken.

Naast de praktijken zijn ook de opleidingen inzake natuur en welzijn opgenomen samen met de hoofd- actoren in Vlaanderen. Ter afronding bevat de gids naast toonaangevende boeken en brochures die over dit onderwerp in het Nederlands zijn verschenen, ook inspirerende korte filmpjes over verschillende praktijken en webverbindingen naar wetenschappelijk onderzoek.

De vermelde methodieken en organisaties werden door de uitvoerders en auteurs van dit onderzoek geselecteerd op basis van de visie dat natuur een essentieel onderdeel uitmaakt voor het welslagen van de praktijk én op basis van inschatting van een adequate professionaliteit van de actor. Het Netwerk Natuur en Gezondheid faciliteert bredere verspreiding van deze gids voor verdere inspiratie. Het Netwerk Natuur en Gezondheid bestaat uit organisaties en overheden uit verschillende sectoren die de brug slaan tussen natuur en gezondheid. Doordat de wetenschappelijke kennis en de praktische ervaring rond natuur en gezondheid de laatste jaren toeneemt, wil het netwerk relevante initiatieven (onderzoeken, infodagen, goede praktijk-voorbeelden …) bundelen en bekend maken.

U kan de Inspiratiegids hier downloaden.