© Ebema

Hogere waterdoorlaatbaarheid, het is de hoogste tijd!

Het is zaak om de stijging van de zeespiegel en de ‘zondvloed’ ten gevolge van de klimaatopwarming in te dijken. Anderzijds moeten we zorgen voor een betere doorlaatbaarheid van de bodem opdat het overtollige water kan worden afgevoerd. Dit om de wateroverlast te verlagen en het peil van de grondwaterlagen te verhogen.


Water is sowieso hét issue van vandaag en morgen wat de milieuproblematiek aangaat. Enerzijds moeten we spaarzaam omspringen met water om onze planeet te sparen. Maar langs de andere kant kampen we met ongeziene onweders en overstromingen. Dat regenwater moet zo snel mogelijk afgevoerd worden, doch we willen het graag zoveel mogelijk recupereren voor gebruik en als input voor het grondwaterpeil.

De regenwaterproblematiek is brandend actueel. Initiatieven van de overheid gaan een impact hebben op waar en hoe we gaan bouwen. Er zal dan ook met de dag meer nood zijn aan geïntegreerde projecten met slimme oplossingen voor waterafvoer- en buffering.

Speelse waterevacuatie

’t Is 5 voor 12 als je ziet hoe snel het klimaat opwarmt. Kijk maar eens naar de lange droge periodes van tegenwoordig, die dan erg genoeg nog eens afgewisseld worden met hevige stortbuien. Om daarop gepast te anticiperen pakt Ebema in de Stone&Style collectie uit met eco-solutions die baten om overlast te voorkomen. Grasbetontegels en waterdoorlatende en -passerende oplossingen bufferen overtollig water en laten het gestaag infiltreren in de ondergrond. Het is een duurzaam systeem dat uitnodigt om creatief te zijn en een blikvanger te creëren in de tuin terwijl je toch de natuur wat meer vrij spel geeft. Bij dit ‘combinatieconcept’ werk je met de producten Greenstone en Seamstone. Het laat toe om verschillende formaten te verwerken om te komen tot een organische overgang van gesloten naar open bestrating. Daarnaast is er de nieuwe waterpasserende klinker ‘Bowler’. Deze heeft een lichtgebogen vorm en zorgt aldus voor een speelse uitstraling.

Innoveren om te recupereren

Tegenwoordig is het best trendy om met grote vloerplaten te werken in de tuin. Een decoratieve oplossing waarmee je ruimtelijkheid oproept. Gezien bij Eurodal te Grobbendonk: het efficiënte bufferen infiltratiesysteem Hydrops 3.0 voor een optimale regenwaterbeheersing. Dit innovatieve product is inzetbaar om het hoofd te bieden aan wateroverlast en waterschaarste binnen de ruimtelijke ordening. Bedrijfsterreinen, publieke groene ruimte, privétuinen en -domeinen kunnen hier enorme baat bij hebben.

Hoe werkt het? Het regenwater wordt via prefab-goten naar betonnen kamers afgeleid. In deze kamers wordt slib opgevangen en vindt een absolute reiniging plaats. Het gezuiverde water wordt, via een geperforeerde buis in de open fundering, verdeeld en (tijdelijk) gebufferd. Als de aard van het terrein het toelaat, infiltreert het water in de ondergrond via de bodem en zijwanden van het bekken. Dankzij het ondiepe van het systeem zijn er weinig grondwerken nodig. De oppervlakte bovenop de waterbuffering laat zich bijvoorbeeld gebruiken als parking. Vermits de beschikbare ruimte om te bouwen in onze moderne maatschappij aan het slinken is, moet ze zo goed mogelijk worden benut.

Anders dan anders

Schors en houtsnippers – Deze vallen misschien niet echt onder de noemer ‘tuinverharding’ maar zijn zeker geschikt voor de aanleg van tuinpaden met een natuurlijke look. Perfect waterdoorlatend is de structuur in elk geval. Dit materiaal kost doorgaans niet zoveel maar dient wel regelmatig aangevuld. Schelpen op de weg – En waarom niet werken met uit de zee gewonnen schelpen? Je hebt een laag van zowat tien centimeter nodig om te kunnen spreken van een volwaardig tuinpad. Breng de laag aan en druk manueel aan. Schelpen bestaan voornamelijk uit kalk en zijn een hernieuwbaar materiaal. Weekdieren maken ze jaarlijks aan bij de vleet, dus je doet geenszins aan roofbouw op het milieu. Zo’n verharding is uiteraard waterdoorlatend.

Houten terrassen – Ten bate van het milieu opteer je bij voorkeur voor hout met een keurmerk FSC of PFEC. Dan weet je dat het afkomstig is van duurzaam beheerde bossen. Werk je met een betonnen fundering, zorg dan voor afwatering. Of opteer ineens voor een ondergrond die waterdoorlatend is zodat het water kan doorsijpelen om de grondwaterstand te spijzen. Beslist het overwegen waard zijn de waardevolle alternatieven voor tropisch hardhout. Dan denken we aan thermisch behandeld en geacetyleerd Europees hout.

Authentieke bestrating

Als je wil gaan voor een tuin met een authentiek karakter, dan is het gebruik van kasseien onovertroffen. Bij Hofman, gevestigd te Hofstade, stelt men het summum voor: de napoleon- of ook wel vossekop genoemd. Dat is een typische Vlaamse kassei in harde zandsteen die uit straten wordt opgebroken. Met zijn mooi gepatineerde en nogal bolle kop is hij één van de oudste herbruikbare kasseien op de markt. Recupereren is natuurlijk goed voor het milieu. Bij regenweer komen de herfstkleuren van deze stenen nog beter tot hun recht. Napoleonkoppen zijn zeer onregelmatig van vorm – vierkant, recht- en veelhoekig, en laat dat nu net de extra charme zijn. Aldus bekomt men grillige voegen en die zijn ideaal om het water te laten passeren richting onderaardse grondwaterlagen.

Opvangen van watertekort

Met de juiste bestrating verwijs je heel wat hemelwater dus linea recta naar de grondwaterlagen om het daar op te vangen zodat het van pas komt. Maar daar heeft het groen in de tuin niet direct een boodschap aan. Tuinontwerper Kristof Joos uit Keerbergen weet hoe je watertekort kunt opvangen!

“Door kleimineralen en compost toe te voegen aan de grond kun je bomen, struiken en hagen wapenen tegen de droogte. Een irrigatiesysteem dient trouwens niet altijd ingegraven te worden. Met druppeldarmen kan je makkelijk de borders bewateren. Belangrijk: aangepaste bemesting na de snoei van groenblijvende planten voorkomt stress waarbij ze plots extreem veel water verdampen als gevolg van droge lucht en brandende zon. Het water dat de planten uit de grond opnemen, blijft dan ook beter in hun stengels, bladeren en bloemen en zorgt ervoor dat ze mooi en gezond blijven.”

Nu in CG Concept Jaarboek 2021: Patrick Retour over het belang van de waterdoorlaatbaarheid van onze verhardingen. De regenwaterproblematiek - als gevolg van de opwarming van de aarde - is brandend actueel.
© Studio PSG

Milieu- en onderhoudsvriendelijk

Nog als zeer toepasselijk weerhouden we de zogenaamde Maks stabiliteitsplaten van Alka Products, een bedrijf met adressen in Voeren en Maastricht. De platen, gevuld met split of grind, vormen een robuuste stevige verharding die bijzonder onderhoudsvriendelijk is. Ook bruikbaar voor hellende bestrating. Onderaan zijn de panelen voorzien van hoogwaardig geotextiel zodat onkruid geen kans maakt om de kop op te steken. De platen zijn ongevoelig voor hitte, vocht en vorst. Doordat ze perfect aansluiten bekom je visueel een strak vlak. Maar interessant is bovendien toch wel dat dit product honderd procent recycleerbaar is én waterdoorlatend!

Wil je meer weten over verhardingen en waterdoorlaatbaarheid?

» Bestel het CG Concept Jaarboek 2021 voor de groensector!

Tekst: Patrick Retour