Webinar ‘Building (with) biodiversity’

Leefmilieu Brussel organiseert op 3 maart 2021 een webinar ‘Building (with) biodiversity’ voor professionelen uit de bouw- en groensector.

U bent een actor in de immobiliën, in de bouw of in groene diensten en u stelt zich vragen betreffende kostprijs, technieken, of de voordelen van gebouwen gunstig voor de biodiversiteit? U wenst bij te dragen aan een vernieuwend project ten behoeve van de biodiversiteit in de brusselse immobiliën of u in te lichten over bestaande initiatieven in dit domein?


De sanitaire crisis van COVID19 legde de dringende nood bloot betreffende nood aan groene zones in de stad.  De natuur blijft niet beperkt tot groene zones; ze betreft ook de gebouwde elementen in de stad. Deze bewustwording gaat gepaard met andere milieubezorgdheden die reeds de sectoren van immobiliën en de bouw mobiliseren, zoals de energetische prestatie van gebouwen, de renovatie van de bestaande gebouwen of de circulaire economie.

De integratie van de biodiversiteit in de bouw, betekent geen bijkomende beperking maar wel een reële economische opportuniteit. De vraag van klanten naar vergroende gebouwen zal de volgende jaren in een stijgende lijn gaan, evenals de eisen in verband met de transitie of het ecologisch netwerk. Daardoor, informatie inwinnen, zich vormen, zich in een netwerk verenigen voor de technische vragen, voor de evaluatiewerktuigen of de planning van de immobiliën projecten gunstig aan de biodiversiteit, is dit opportuun.

Eén thema – Drie standpunten

De webinar “Building (with) biodiversity” leidt u tot de ontdekking hoe de actoren in de immobiliën en in de bouw kunnen acteren ten goede van de biodiversiteit. Een ecoloog, een professioneel in de immobiliën en een actor in de bouw zullen hun respectieve benadering voorstellen.

De webinar richt zich tot bouwpromotoren, eigenaars, bouwheren, constructiebedrijven, architecten en landschapsarchitecten, studiebureaus (urbanisme, stabiliteit, …), park- en tuinondernemers, natuurverenigingen, enzovoort.

Deze gebeurtenis past in het kader van een pilootproject opgestart door Leefmilieu Brussel met het doel de initiatieven in verband met de verwelkoming van de biodiversiteit in de bouw te stimuleren.

Inschrijvingen

De inschrijving is gratis maar verplichtend via het online formulier

Voor alle vragen, contacteer de natuurfacilitator: [email protected].