Excursies ‘Naar een efficiënt waterbeheer met groenzones’

Het PCS organiseert op 13, 14 en 16 september een vormingsmoment groenvoorziening in Oudenaarde, Aalter en Dendermonde rond het thema ‘Naar een efficiënt waterbeheer met groenzones’.

 


Onder druk van een veranderend klimaat worden gemeenten en hun inwoners geconfronteerd met waterschaarste en wateroverlast. Bomen en planten lijden hieronder. Het is duidelijk dat we beter moeten omgaan met water en groen. Onderzoek toont aan dat hiervoor verschillende technieken efficiënt ingezet kunnen worden. Op dit vormingsmoment vind je praktische tips en goede praktijkvoorbeelden voor efficiënt waterbeheer in groenzones.

Project waterbeheer in groenzones

In het kader van het Oost-Vlaams provinciaal klimaatbeleidsplan werden in de gemeentes Aalter, Dendermonde en Oudenaarde demonstratieve groenzones aangelegd met verschillende technieken voor efficiënt waterbeheer, zoals het gebruik van afdekmaterialen, bentoniet, bodemverbeterende middelen met een hoog gehalte aan organische stof en waterpolymeren. In deze demonstraties wordt nagegaan of het gebruik van deze technieken droogtestress voor de beplanting kan voorkomen en deze beplantingen minder water nodig hebben.
Samen met Agentschap Wegen & Verkeer en ANROB Aannemingen worden bij de aanplant van bomenrijen ook een aantal verschillende technieken getest. Langs de N41 in Hamme wordt het gebruik van gietranden, waterzakken en drainagebuizen als alternatieven om water te geven gedemonstreerd. Aan de E34 in Wachtebeke worden verschillende bodemadditieven en afdekmaterialen bij een bomenaanplant vergeleken. Bij een derde aanplant langs de N453 in Oudenaarde wordt de helft van de bomen kort gesnoeid bij aanplant om te kijken of ze zo de droogteperiode (zomer) beter doorstaan

Programma

Tijdens drie inspirerende fietstochten van 20 km verkennen we verschillende groenprojecten waar water een belangrijke rol speelt. Op deze vormingsmomenten vind je praktische tips en goede praktijkvoorbeelden voor efficiënt waterbeheer in groenzones.

Deze vormingsmomenten kaderen in het PDPO-project ‘Naar een efficiënt waterbeheer met groenzones’ en worden georganiseerd in samenwerking met VVOG, Velt en het Regionaal Landschap Schelde-Durme.

Deelname is gratis, maar gelieve in te schrijven vóór 31 augustus 2021
Per locatie dien je apart in te schrijven. Om praktische redenen is het aantal deelnemers per vormingsmoment beperkt tot 20 personen. Gelieve de inschrijvingen te beperken tot 1 deelnemer per gemeente of stadsdienst.

Download de uitnodiging