Historische rotstuin Huizingen in ere hersteld

De rotstuin van het Provinciedomein Huizingen wordt dit jaar 60.  Deze waardevolle botanische tuin fonkelt na jaren van restauratie weer helemaal zoals weleer.

De rotstuin werd aangelegd in het jaar van de Wereldtentoonstelling in Brussel. ‘Het Bloemendal’, want zo heet de rotstuin eigenlijk, was een toeristische trekpleister met een educatieve waarde. Op het sterk hellende terrein in Huizingen werd de tuin aangelegd rond een 330 m lange speciaal gecreëerde ‘bergbeek’ met watervallen die werd aangekleed met kalksteenrots en flagstones en waarrond zich een 4 km lang wandelpad slingert. Op haar loop liggen 68 watervalletjes en 11 meertjes. Het geheel werd aangekleed met meer dan 1.000 ton verweerde kalksteenrots, rolkeien en flagstones. De tuin is opgebouwd uit vier secties: de benedentuin met vooral rozenperken, de middenvallei met azalea‘s, de hoger gelegen heidetuin en het hoogste gedeelte aan de grote waterval, met talrijke rododendrons.


Het was een uniek ontwerp van landschapsarchitect Paul Dewit in de geest van ‘Le Nouveau Jardin Pittoresque’, een beweging die streefde naar een tuin waar ook wilde natuur een plaats kreeg. Een grootse enscenering van ‘natuurlijke’ rotsformaties en verschillende plantensoorten werden samengebracht in ‘ecologische associaties’, een revolutionair gedachtengoed in die tijd.

Restauratie

Omdat de als monument beschermde tuin in slechte staat verkeerde, werd in 2008 gestart met een grondige renovatie. Het merendeel van de oorspronkelijke aangeplante rotsplanten en bol- en knolgewassen was verdwenen wegens hun beperkte levensduur, de onderlinge concurrentie en de zich wijzigende standplaatsfactoren, onder meer het zeer sterk uitgroeien van de bomen. Anderzijds hebben zich tussen de rotsen talrijke wilde planten gevestigd.
De provincie nam een studiebureau, een ontwerpbureau en een aannemer onder de arm om de tuin in ere te herstellen. De restauratie heeft tot doel de tuin te doen herleven door nieuwe aanplantingen, het oordeelkundig verwijderen, rooien of insnoeren van bestaande beplantingen en bomen en het herstellen van de beekloop, de wandelpaden, de rotspartijen en de watervallen.

Voor de eerste fase, die liep van december 2008 tot november 2009, was Ontwerpbureau Pauwels – Buro voor Vrije Ruimte verantwoordelijk, en voerde Krinkels de werken uit. Tijdens fase één van de werken werd het berglandschap van de rotstuin hersteld. De paden werden heraangelegd, er werd flink gesnoeid in het groen en het bergbeekje dat door de rotstuin loopt werd grondig opgefrist.

De tweede fase van 2016 tot nu, met de heraanleg van het groen in de rotstuin, gebeurde door Studio Roma, in samenwerking met Ontwerpbureau Pauwels en Buro Vrije Ruimte, met als aannemer ELM uit Merchtem.

In totaal zullen er zo’n 150.000 planten bomen, struiken en bloemen opnieuw geplant worden om de tuin in dezelfde toestand te brengen zoals die van 1958.

Foto’s: Provincie / Ontwerpbureau Pauwels / Studio Roma