Gelijktijdig doorzaaien en bemesten zorgt voor betere wortelgroei van gras

Omdat de nazorg bij het doorzaaien soms vergeten wordt, ontwikkelde de Belgische fabrikant ELIET een meststofstrooier voor zijn populaire DZC600-doorzaaimachine. Zo kan de tuinaannemer gelijktijdig met het doorzaaien op een gedoseerde manier ook meststof uitstrooien. De keuze van de geschikte meststof speelt hierbij een grote rol. We gaan hier wat dieper op in.

Het “doorzaaien” van siergazon wint steeds meer aan populariteit. Doorzaaien wordt niet alleen meer toegepast om kale plekken in het gazon te herstellen, maar ook als gazonverjonging.  Door regelmatig nieuw graszaad in een bestaand gazon te brengen, blijft een oude grasmat jaar in en jaar uit een mooi groen en een vol uitzicht behouden. In zo’n gezond gazon maken mos, onkruid en gazonziektes minder kans. Doorzaaien is dan ook de gemakkelijkste en budgetvriendelijkste manier om een gazon te renoveren.


 

Het belang van bemesten

Zelfs met de beste doorzaaimachine, staat of valt een goed resultaat met een goede voorbereiding én met de juiste nazorg.  Bij dit laatste wringt vaak het schoentje. Terwijl er terecht veel aandacht wordt geschonken aan de nodige voorbereiding bij het doorzaaien, wordt een deel van de nazorg soms uit het oog verloren.  Voldoende irrigeren en het tijdig toedienen van de juiste meststof vergroot nochtans aanzienlijk de slaagkansen van een gazonrenovatie. Nieuwe grasplantjes hebben namelijk op de juiste momenten de nodige voedingsstoffen nodig om zo snel mogelijk hun wortels en bladkruin te ontwikkelen.

 

In één beweging

Voortaan kan een tuinaannemer de nazorg bij het doorzaaien organiseren zonder zijn planning over hoop te halen.  ELIET ontwikkelde een meststofstrooier voor zijn meest verkochte doorzaaimachine, de DZC600. Tijdens het doorzaaien wordt niet alleen het graszaad met precisie in de bodem gebracht, in één bewerking wordt het gazon ook meteen van de juiste meststof voorzien.  Nadat de meststofstrooier eenvoudig aan de doorzaaier wordt vastgehaakt,  strooit het de meststof volgens het ingestelde debiet gelijkmatig uit in de projectiestroom van restaarde die achter de machine op zaaibed wordt afgelegd.  Deze beschermende topdressing bevat dus meteen ook de voedingstoffen die de groei van de zaadkiem zal stimuleren. Zo zal de tuinaannemer zonder extra inspanning de slaagkansen van zijn doorzaaibehandeling veiligstellen.

 

Meststofstrooier in RVS

Meststof is een zegen voor de grasplantjes, maar minder vriendelijk voor het gereedschap.  Om corrosie tegen te gaan, koos ELIET ervoor de meststofstrooier voor de DZC600 volledig in RVS (inox) te vervaardigen.  De opbouw van de meststofstrooier op de machine gebeurt zonder gereedschap in slechts enkele tientallen seconden. De aandrijving van roermolen die zorgt voor een gelijkmatige uitstroom van de meststof wordt eenvoudig afgetakt van de doorzaaimachine.  Het openen en sluiten van strooi-inrichting gebeurt met de voet.

 

Keuze van meststof

Vermits de meststof hier wordt toegediend tijdens het zaaien, moet men uiterst voorzichtig zijn bij de keuze van de meststof. “Een minerale meststof met hoog stikstofgehalte is in deze fase absoluut te vermijden”, zegt Sven Van Regemortel van DCM. “Dit zou de jonge kiem verbranden en de groei van het reeds aanwezige gras te snel aanwakkeren waardoor het jonge gras het extra lastig krijgt om zijn weg te banen.”

“Bij het doorzaaien raad ik dan ook een meststof aan die naast minerale grondstoffen ook organische grondstoffen bevat, “vervolgt de adviseur van DCM. “Zo heb je de combinatie van een deel voeding die snel vrijkomt en een deel dat over een langere periode vrijkomt. Zo krijgt het jonge gras van bij de start en gedurende de cruciale eerste levensmaanden die extra ondersteuning. Ook is het belangrijk dat de meststofkorrels homogeen zijn samengesteld. Dit is de reden waarom onze DCM gazonmeststof uit granulaten bestaat die de naam MINIGRAN kregen. Alle korreltjes van een formule hebben dezelfde samenstelling zodat de meststof een homogeen effect heeft op het gazon.”

 

Fosfor voor een goede wortelgroei

Aan greenkeepers en tuinaannemers voor wie het gazon echt primeert, adviseert Sven echter een combinatie van twee andere producten. “Het beste resultaat bekom je wanneer je bij het doorzaaien via de meststrooier eerst VIVIFOS toepast. Dit is een granulaat met een hoog fosforgehalte. Fosfor stimuleert namelijk de wortelgroei van het gras zodat de grasmat stevig verankerd wordt. Daarnaast is het essentieel dat de wortels van het jonge gras na het kiemen snel doorgroeien tot het diepere bodemlagen waar het waterreserves kan aanboren wanneer de toplaag is uitgedroogd. Dit is geen overbodige luxe, gezien de hete droge zomers van de afgelopen 3 jaar.  Om het jonge gras te voeden, kan je een drietal weken na het zaaien een meststof toedienen speciaal ontwikkeld voor gazon. DCM TURF-MIX is een langwerkende, uitgebalanceerde organisch-minerale meststof die verschillende ingrediënten bevat: 18 % stikstof op basis van 3 stikstofvormen zodat een snelle en continue groei gecombineerd wordt, 8 % kaliumoxide die zorgt voor de stevigheid van het gras, 0,8 % ijzer voor de groene kleur en 40% organische stof die ervoor zorgt dat het gras gedurende 4 tot 5 maanden continu wordt gevoed.  Zo bekom je na het doorzaaien een dens en stralend groen gazon met een sterk wortelstelsel.


Meer info over de meststofstrooier en de doorzaaimachines van ELIET vind je op www.eliet.eu
(Je kan er ook de lijst van erkende dealers raadplegen.)