LANDSCHAPSTRIËNNALE 2021

De 5e editie van de Landschapstriënnale heeft als thema ‘High Green, Innovating the Landscape’ en Van Gogh Nationaal Park in Noord-Brabant is de gastlocatie. De Landschapstriënnale zou in september 2020 plaatsvinden, maar is verplaatst naar april 2021.

 


Actuele opgaven als klimaatverandering, energietransitie, verstedelijking, nieuwe vormen van landbouw en de toename van het toerisme zullen onze natuur- en cultuurlandschappen rigoureus veranderen. Maar over hoe we die veranderingen in goede banen leiden, over hoe we ondanks de impact van die vraagstukken tot aangename en leefbare landschappen kunnen komen, bestaat nog lang geen consensus. De Landschapstriënnale van 2021 gaat op zoek naar antwoorden.

Curator Marco Vermeulen hanteert daarbij een positief startpunt: volgens hem hoeven die opgaven helemaal geen bedreiging te zijn. Sterker nog, ze fungeren als hefbomen om waardevolle – zowel esthetisch als economisch – landschappen te creëren. Nieuw is deze opvatting allerminst. Het arcadische landschap dat we nu waarderen is immers het product van economische activiteiten uit het verleden. Denk aan de grienden in De Biesbosch, ooit bedoeld om riet te telen voor de mandenmakerij of de vervaardiging van dijkmatten. Of de vele populieren tussen Den Bosch en Eindhoven, die destijds aangeplant zijn voor de klompenindustrie. En wat te denken van al die kleinschalige landschapselementen: stuk voor stuk overblijfselen van agrarische bezigheden.

Tien landschapslaboratoria

In verschillende Landschapslaboratoria wordt een maand bekeken lang hoe moderne nutsfuncties – logistieke loodsen, windmolens, woonwijken, alternatieve vormen van landbouw – net als in het verleden kunnen leiden tot prettige en mooie landschappen. Maar ook tot landschappen die economisch weer aan waarde kunnen winnen. Waardoor we ze als vanzelf kunnen overhevelen naar volgende generaties, en wellicht iets minder hoeven terug te grijpen op kostbare maatregelen voor bescherming en behoud.

Daarnaast keren klassieke Landschapstriënnale-onderdelen terug, zoals een internationale conferentie en de Troonrede van het Landschap. De zogenoemde Sterrenregen biedt lokale initiatieven de ruimte om bij het evenement aan te haken.

Bekijk hier het programma van de Landschapstriënnale.