Fytolicentie / Maak gebruik van de overgangsmaatregelen

Koopt en gebruikt u professionele gewasbeschermingsmiddelen of verkoopt en geeft u advies over gewasbeschermingsmiddelen voor professionelen en amateurs? Tot 31 augustus 2015 maken overgangsmaatregelen het mogelijk om gemakkelijk een fytolicentie te bekomen op basis van een erkende professionele ervaring of een uitgebreide lijst van diploma’s, certificaten en attesten.

Vanaf 25 november 2015 moet u houder zijn van een fytolicentie om uw activiteiten tot een goed einde te brengen.  Dit certificaat wordt enkel aan natuurlijke personen verstrekt door de Federale Overheidsdienst Leefmilieu. Er bestaat dus geen geldige erkenning voor een onderneming of een instituut.


Wie kan ervan gebruikmaken?
Iedereen die gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, koopt of verkoopt in het kader van een professionele activiteit, zelfs indien dit anekdotisch gebeurt:

• park- en tuinaanleggers, landbouwers, tuinbouwers, boomkwekers;
•  arbeiders en bedienden in de dienst “groene ruimten/wegen/openbare werken” van een administratie;
•  verkopers in tuincentra of op de tuinafdeling van een grote supermarkt;
• groothandelaars of kleinhandelaars van tuinproducten en pesticiden;
•  opleiders of raadgevers inzake de strijd tegen schadelijke organismen of het beheer van de groene ruimten;
•  beheerders van de buitenruimten van een school, een rusthuis, een ziekenhuis, een sportcentrum, een horecazaak,…
Wanneer?
Dien uw aanvraag voor een fytolicentie in vóór 31 augustus 2015 om van de overgangsmaatregelen gebruik te maken!

Vanaf 1 september 2015 zal de fytolicentie worden afgeleverd op basis van diploma’s van het gewoon onderwijs die na 2013 werden behaald, of na een examen, eventueel voorafgegaan door opleidingen (van 16, 60 of 120h in functie van het soort van fytolicentie). Deze opleidingen en examens zullen vanaf 2016 worden georganiseerd.

Meer info over de fytolicenties en om uw aanvraag online in te dienen:  www.fytolicentie.be