Symposium ‘De groene stad van de toekomst’

De Heimans en Thijsse Stichting organiseert samen met IVN, KNNV en Thijsse’s hof op 29 augustus 2015 een symposium over ‘de groene stad van de toekomst’ in het Gemeentemuseum Den Haag. Op het symposium wordt dieper ingegaan op de rol en toekomst van natuur in de stad.

Groene steden hebben de toekomst. Dat zag Jac P. Thijsse, grondlegger van de natuurbescherming in Nederland, al lang geleden. Als onderwijzer ging hij met zijn klas op excursie door stadsparken en langs de randen van de stad.


Economische impuls
Tegenwoordig wordt vergroening van steden steeds actueler. Klimaatverandering en toenemend verkeer vormen een groeiende uitdaging. De grote vraag is hoe we in de grote steden nog een aangenaam leefklimaat kunnen handhaven, en hoeveel ruimte we daar willen geven aan de natuur. En kan natuur helpen de stad een economische impuls te geven? Wat is de verantwoordelijkheid van gemeentebesturen en welke rol is weggelegd voor onszelf?

www.heimansenthijssestichting.nl