Frankrijk keurt Verklaring van de Rechten van de Boom goed

“Een boom is een levend organisme waarvan de gemiddelde levensduur veel langer is dan die van een mens.” Dat is het begin van de ‘Verklaring van de Rechten van Bomen’ die begin april in de Franse Nationale Vergadering werd goedgekeurd.

Dat gebeurde naar aanleiding van een bomensymposium dat werd georganiseerd door de vereniging voor de bescherming van bomen, “A.R.B.R.E.S” onder de titel “Opmerkelijke Bomen”, in samenwerking met voormalig minister Delphine Batho, voorzitter van de Franse milieupartij Génération Écologie. Batho zei: “Ons doel is om een wet te verkrijgen die bomen zal erkennen als wezens met gevoel.”


Het eerste artikel van de Verklaring van de Rechten van Bomen luidt:

“Een boom is een levend organisme waarvan de gemiddelde levensduur veel langer is dan die van een mens. Hij moet zijn hele leven gerespecteerd worden en heeft het recht zich vrij te ontwikkelen en te reproduceren, vanaf zijn geboorte tot aan zijn natuurlijke dood, of het nu om een stadsboom of een plattelandslandboom gaat. Een boom moet beschouwd worden als een rechtsubject, ook wanneer het gaat om wetten inzake menselijk eigendom.”

Bomen “hebben recht op het luchtruim en de ondergrondse ruimte die het nodig heeft om zijn volledige groei en volwassen grootte te bereiken”. “In deze omstandigheden hebben bomen recht op hun fysieke integriteit, of het nu in de lucht (takken, stam, gebladerte) of ondergronds (wortelnetwerk) is. Schade aan deze organen verzwakt ze aanzienlijk, net als het gebruik van pesticiden en andere giftige stoffen”, vervolgt de verklaring, voordat voor elke boom “het recht” wordt geëist.

De verklaring zegt ook dat “sommige bomen” zijn “geplant en gebruikt” voor de behoeften van de mens en niet kunnen worden behandeld volgens “de criteria zoals hierboven vermeld” – maar het voegt eraan toe dat zelfs voor deze bomen, hun “natuurlijke levenscyclus” moet worden gerespecteerd.

Lees hier de ‘Verklaring van de Rechten van Bomen