18112015 Beerse BIODIVA-TOOL Op woensdag 18 november stelt de provincie samen met enkele partners haar BIODIVA-tool voor, een scan voor bedrijven om te zien hoe goed ze al scoren op het gebied van biodiversiteit.

Wienerberger legt landduin en ecologische gracht aan in Beerse

Om de biodiversiteit op haar terrein te verhogen en verbinding te maken met het naastgelegen natuurgebied is Wienerberger Beerse gestart met de aanleg van een landduin en ecologische gracht, in het kader van het Europese project 2B Connect.

Wienerberger België is een van de 26 partners die zich samen inzetten voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen in de grensregio België – Nederland onder de noemer ‘2B Connect’ (deel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).


Concreet wordt er op de overgang tussen industrie- en natuurgebied een oppervlakte van ongeveer 1,1 ha ingericht tot waardevol natuurgebied. Na inrichting wordt het terrein verder beheerd met het oog op verdere ontwikkeling van de beoogde natuurdoelen.

De landduin heeft een bufferende functie tussen industrie en natuur. De zandige toplaag wordt over de volledige oppervlakte geënt met heidemaaisel. De ecologische gracht vangt hemelwater op van het bedrijventerrein en verzekert de aanwezigheid van natte biotopen. Deze werken zorgen voor de ontwikkeling van leefgebieden van soorten die voor het gebied belangrijk zijn. Op de landduin ontwikkelen zich open, droge heidevegetaties. Heidesoorten als levendbarende hagedis, tengere pantserjuffer en heidesabelsprinkhaan vinden hier ongetwijfeld een plaatsje. De natte biotopen in de gracht zijn potentieel geschikt voor poelkikker en vinpootsalamander.