Filmpjes groene gezonde stad [VIDEO]

Groen heeft een positief effect op de gezondheid, maar het is lastig er grip op te krijgen. Wat levert vergroening van de stad bijvoorbeeld op? En waar moeten ontwerpers van stadsgroen op letten voor een optimaal effect? In korte filmpjes worden deze projecten van de Groene Agenda belicht.

In de Groene Agenda, een project van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Royal FloraHolland en Stichting De Groene Stad worden de positieve effecten van groen op gezond wonen, werken en leven onderzocht. De Groene Agenda onderzoekt de positieve effecten van groen op gezond wonen, werken en leven:


– ontwikkelen en testen innovatieve groenconcepten

– ondernemers samen met kennisinstellingen

– om zo de markt voor groen te vergroten

 

 

Ecosysteemdiensten

Groen kost geld en de baten zijn slecht tastbaar. Het project ‘Ecosysteemdiensten van boomkwekerijproducten’ ontwikkelt instrumenten om de voordelen van groen beter te laten meewegen bij het nemen van beslissingen. Voordelen: verkoeling, luchtzuivering, waterberging en beleefbare biodiversiteit. In eerste instantie voor de productgroep bomen, later ook voor andere productgroepen.

 

 

Inzicht in gezondheidseffecten

De Ontwerptool Groene Gezonde Stad is een tool in ontwikkeling die het effectief gebruik van stadsgroen door planners, ontwerpers, ontwikkelaars, hoveniers en groenvoorzieners ten behoeve van maatschappelijke doelstellingen (gezonde woon-/werk-/leefomgeving) moet stimuleren. De plek die groen nu inneemt in het proces is redelijk achteraan. Het doel is dat planners, ontwerpers, ontwikkelaars, grondeigenaren etc. het groen meenemen in het ontwerpproces. Dan wordt de vraag naar groen en de kwaliteit van groen ook beter. Professionals krijgen met via de tool beter inzicht in waar en welk groen welk gezondheidseffect op welk doelgroep heeft, en worden daarmee uitgenodigd die kennis te benutten in hun plannen en projecten. Dit levert een gezondere stedelijke samenleving op, en maakt dat de economische waarde van het groen duidelijker wordt meegenomen in de besluitvorming over de inrichting en het beheer van de stad.

 

Werken aan een gezonder binnenklimaat

Planten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van het klimaat in kantoorgebouwen. Zij brengen vocht in de lucht, kunnen de lucht reinigen en creëren een fijne omgeving. Dit kan economische besparingen opleveren, bijvoorbeeld door minder kunstmatige klimaatbeheersing (energiebesparing) of door verbeterde prestatie van de gebruikers (arbeidsproductiviteit).

Dit onderzoek moet leiden tot meer intensieve en goed afgestemde toepassing van groen in gebouwen voor duurzame inrichting en een gezond leef- en werkklimaat. De onderzoekers kijken niet alleen naar wat planten in fysisch opzicht aan de luchtkwaliteit in gebouwen bijdragen, maar ook wat hun invloed is op het welzijn en gezondheid van gebruikers van de gebouwen en werknemers: wat zijn de daadwerkelijke effecten van een grootschalige toepassing van planten op het binnenmilieu? Daarbij staat een analyse van de kosten en baten voorop. Kun je besparen op de traditionele energievretende luchtbehandelingssystemen? Kunnen planten het ziekteverzuim terugdringen, of het concentratievermogen en de productiviteit bevorderen?

 

 

Veel meer kennis over groen en gezondheid is te vinden in het portaal Groen en Welbevinden dat Groen Kennisnet heeft ontwikkeld in samenwerking met Royal Flora Holland, Wageningen University & Research en De Groene Stad.