Ruimte voor water? Laat je inspireren op blauwgroenvlaanderen.be [VIDEO]

Ruimte geven aan water kan trouwens op verschillende, creatieve manieren die nog eens mooi ogen ook. Vlaams rioolwaterzuiveraar Aquafin en Vlario, kenniscentrum van de rioleringssector, inspireren inrichters van de openbare ruimte, maar ook particulieren met concrete maatregelen en goede voorbeelden op de website blauwgroenvlaanderen.be.

 


Wist je dat regenwater ter plaatse houden helpt om overstromingen én bodemverdroging te voorkomen? Hoe meer regenwater in de bodem infiltreert of hergebruikt wordt, hoe minder regenwater er namelijk afstroomt naar de riool waar het bij overvloedige regen lokaal voor wateroverlast kan zorgen. Tegelijk voedt het regenwater de grondwatertafel als het plaats krijgt om in de bodem te dringen.

Maatregelen voor de publieke ruimte

Verken op blauwgroenvlaanderen.be de lijst met maatregelen, bekijk de projecten en laat je inspireren om jouw project klimaatbestendiger te maken.

Inspiratie voor huis & tuin

Ruimte geven aan water en groen loont al op kleine schaal. Iedereen kan zijn steentje bijdragen door zo weinig mogelijk verharding te gebruiken rond de woning en in de tuin. Op blauwgroenvlaanderen.be vind je tips en ideetjes om jouw tuin klimaatbestendig te maken.