Europese Commissie / Groene oplossingen voor de stad

De Europese Horizon 2020 Expert Group heeft het eindrapport gepubliceerd van het onderzoeks- en innovatieprogramma ‘Nature Based Solutions in Re-naturing the Cities’. Het nieuwe programma wil de komende vijf jaar innovaties en toegepast wetenschappelijk onderzoek stimuleren in groene oplossingen in de stad. Het rapport bevat aanbevelingen voor de Europese Commissie en de lidstaten.

U kunt het rapport hier downloaden