Groene buurtinitiatieven waardevoller dan gemeentelijk groenbeheer

‘Groene buurtinitiatieven kunnen voor minder geld meer maatschappelijke waarde creëren dan gemeenten.’ Dat zegt Silvia de Ronde Bresser, manager van Kracht in Nederland, een netwerkorganisatie die de waarde van maatschappelijke initiatieven zichtbaar maakt.“Gemeenten laten grond vaak jarenlang braak liggen in afwachting van verdere ontwikkeling. In tijden dat gemeenten miljarden moeten bezuinigen, zouden ze beter een paar duizend euro kunnen doneren aan groene initiatieven. De vastgoedwaarde van een wijk neemt toe als buurtbewoners en lokale ondernemers samen op die grond groene initiatieven ontplooien.”

“Groene Buurtprojecten versterken de sociale verbinding in een wijk, waardoor eenzaamheid vermindert. Bewoners ontwikkelen een gezonde leefstijl en leren er van alles leren over natuur- en milieuzaken. Kinderen kunnen er veilig spelen. Mensen met een beperkte toegang tot de arbeidsmarkt kunnen er aan de slag. De onrust in een wijk neemt af, waardoor criminaliteit er minder kans krijgt. En het kost weinig. Een derde van de initiatieven verdient geld en investeert de opbrengst in het eigen project. Een stadslandbouwproject in Vlaardingen levert zelfs groenten aan de lokale voedselbank.”


Op dit moment zijn 121 groene initiatieven aangesloten bij de MAEXchange, een instrument van Kracht in Nederland dat aan gemeenten, bedrijven en fondsen met infographics de waarde van groene initiatieven laat zien. Uit de MAEXchange blijkt dat 146 duizend mensen baat hebben bij de 121 initiatieven die nu bij het netwerk staan geregistreerd, het topje van de ijsberg van alle groene initiatieven. Bij de geregistreerde initiatieven verrichten 4400 vrijwilligers groen werk, vaak in samenwerking met lokale bedrijven. Samen beheren ze 350 hectare grond – dat gaat dus om zo’n 540 voetbalvelden. Zo is iedere euro die de gemeente eraan bijdraagt, al gauw vijf keer zoveel waard.