Duitse kwekersbond wil compensatie voor schade door ‘exotenstatus’

Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) wil dat de EU-commissie een compensatie biedt voor de schade die kwekers hebben geleden nadat een siergras op de officiële exotenlijst terechtkwam.

De grassensoort Pennisetum setaceum, ook lampenpoetsergras genoemd, werd afgelopen zomer tezamen met elf andere planten en dieren aan de EU-exotenlijst toegevoegd. Een notering op deze lijst betekent voor lidstaten de plicht de soorten op te sporen en bestrijden, maar ook een verbod op de handel in deze soort.
Bij de EU-verordening worden de economische gevolgen van opname van een plant op de lijst wel in ogenschouw genomen. Maar die gevolgen kunnen volgens Helmut Selders, directeur van de BdB, niet afdoende in kaart worden gebracht, door het ontbreken van wat hij “statistische cultuurlijsten” noemt.


Met andere woorden: voor een goed oordeel heeft de EU onvoldoende in kaart hoeveel exemplaren er van een soort aanwezig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de planten die worden opgekweekt en ergens op een akker staan. In een brief aan de commissie wijst politicus Karl-Heins Florenz erop dat het toevoegen van een plant aan de lijst kan betekenen dat planten die al jarenlang bij een bedrijf worden opgekweekt, van het ene op het andere moment als invasief te boek staan.
Volgens Florenz is de strijd tegen exoten belangrijk, maar mag deze niet enkel over de rug van ondernemers gevoerd worden. Bij de vraag of een soort al dan niet toegevoegd moet worden aan de lijst, moet een eerlijke discussie over de economische gevolgen gevoerd worden.