Europese Unie verbiedt negen extra planten

De lijst met invasieve exoten die in de Europese Unie verboden zijn, is uitgebreid met negen planten. Het gaat onder meer om reuzenbereklauw (Heracleum mantegazzianum), reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera), Zijdeplant (Asclepias syriaca), Mammoetblad (Gunnera tinctoria) en Lampenpoetsergras (Pennisetum setaceum).

Behalve deze planten zijn ook de landplant Microstegium vimineum en de waterplanten Alternanthera philoxeroides, Elodea nuttallii en Myriophyllum heterophyllum verboden.


Deze planten mogen niet meer verhandeld en toegepast worden, en moeten actief bestreden worden om te vermijden dat ze zich zouden kunnen verspreiden in de natuur.

Daarnaast staan er ook drie diersoorten op de lijst, namelijk de nijlgans, muskusrat en wasbeerhond.

Andere planten die aanvankelijk ook op de lijst stonden, zoals de vederesdoorn (Acer negundo) Vaste lupine (Lupinus polyphyllus), Hemelboom (Ailanthus altissima), Canadese kornoelje (Cornus sericea), Guldenroede (Solidago graminifolia) en Viltige spirea (Spiraea tomentosa) zijn (voorlopig?) niet weerhouden.

Vorig jaar werden reeds 37 platen en dieren verboden. Het ging onder meer om Eichhornia crassipes, Lysichiton americanus, Baccharis halimifolia en Persicaria perfoliata.

Lees ook het eerdere artikel: Vragen over Europese lijst invasieve planten

Meer informatie over de EU-lijst voor invasieve exoten vindt u op de website Ecopedia.be