Groene Lente / De beste groenrealisaties van 2014

De Leieboorden in Kortrijk werden op de jaarlijkse wedstrijd Groene Lente van de Vereniging Voor Openbaar groen (VVOG) uitgeroepen tot de beste groenrealisatie van 2014. De speciale Beter Buurtgroen Award ging naar Zwijndrecht met het park Nieuwland.

Reeds 35 jaar organiseert de Vereniging Voor Openbaar groen (VVOG) een intergemeentelijke groencompetitie met de roepnaam Groene Lente. Van bij de start was deze wedstrijd een groot succes. Eerst lag de klemtoon vooral op bebloeming en verfraaiing van de gemeentes. Maatschappelijk werd al gauw de vraag gesteld naar een meer ecologische insteek en aanpak. Daarom werd Groene Lente omgevormd tot een algemene groen- en milieuwedstrijd voor gemeentebesturen. Bebloeming bleef altijd een onderdeel maar is niet het enig zaligmakende criterium.


Het project geeft aan de deelnemende besturen een promotieplatform om uit te pakken met de vele mooie maar ook duurzame en ecologisch waardevolle projecten op gemeentelijk en stedelijk niveau. De Groene Lente is aldus niet alleen een competitievorm maar veeleer een model van benchmarking waarbij we van elkaar leren in een aangename en collegiale sfeer.

 Groene Gemeente

In het wedstrijdonderdeel Groene gemeente werden 36 kandidaatsdossiers ingediend. Hiervan werden er 32 weerhouden door de jury. In de loop van de maanden juli, augustus en september werden alle projecten bezocht. De weerhouden projecten werden ingedeeld in 7 categorieën: speelgroen, park, landschapsgroen, educatief groen, omgevingsgroen, buurtgroen en verkeersgroen.

CATEGORIE SPEELGROEN

In deze categorie won de gemeente Zwijndrecht met het Park Nieuwland de eerste prijs. Dit project kreeg ook de speciale Beter Buurtgroen Award van Vlam.

In de sociale woonwijk Nieuwland aan de Struikheidelaan-Driesheidelaan bevinden zich verschillende open ruimten waarvan de meeste in het verleden als speelruimte werden ingevuld. Met de tijd waren de toestellen en materialen verouderd en niet meer veilig. Heel wat speelmateriaal diende weggenomen te worden. Vanuit de buurt kwam meer en meer de vraag voor nieuwe speelruimte. Voortgaand op de visie van het gemeentebestuur was het de bedoeling om een bestaande groenzone met water en reliëf om te vormen tot een natuurlijk park met speelse elementen en verblijfsplekken voor jong en oud. Avontuur, natuur en duurzaamheid vormen de rode draad in dit project, dat werd ontworpen door Fris in het Landschap uit Gent en werd gerealiseerd door H4A Groen uit Zelzate. Hierbij ging speciale aandacht naar verbindingen met de woonwijk. Er moest een speelweefsel ingebed worden in de wijk via verkeersluwe straten en verkeersvrije pleintjes, met aandacht voor spreiding, inplanting en inrichting volgens de noden van de buurt. Het basisconcept van ‘groene vinger’ werd behouden, maar werd wel opgewaardeerd om de cohesie tussen kinderen, jongeren en volwassenen te bevorderen. In dit kader werden specifieke keuzes gemaakt voor het aanbrengen van natuurelementen zoals grassen, bloemen, bomen, struiken, wilgentakken, boomstammen en water. Bijkomend werd plaats gemaakt voor een buurttuin waar bewoners groenten en kruiden kunnen kweken.

GL-2014-BBA-Zwijndrecht

2e laureaat: Brugge Buurtpark TIR

3e laureaat: Gent Coupurepark

4e laureaat: Edegem Philips de Monteplein

5e laureaat: Nazareth Groene long Eke

 

CATEGORIE PARK

De Leieboorden in Kortrijk wonnen de eerste prijs en kregen ook de Publieksprijs in dit wedstrijdonderdeel. Het project Seine-Schelde voorziet in het aanpassen van de waterwegen zodat ze bevaarbaar worden voor schepen van 4400 ton, i.p.v. de gebruikelijke 800 ton. Dit heeft grote gevolgen voor het Kortrijkse stadscentrum. Vanaf het begin drong het stadsbestuur bij Waterwegen en Zeekanaal aan op het realiseren van een meerwaarde, niet enkel voor de scheepvaart, maar ook voor de inwoners. De intercommunale Leiedal werd erbij betrokken om samen met de stad Kortrijk te waken over het stedenbouwkundig concept. Enkele basisprincipes werden naar voor geschoven. Het water moest terug een prominente rol spelen met aandacht voor groen en nieuwe publieke ruimte. Vrijgekomen ruimtes, door het rechttrekken van de waterweg, worden heringericht als open, groene ruimtes. De kaaien worden aan de inwoners teruggeven door er een groenstructuur te realiseren die recreatief vertoeven mogelijk maakt voor fietsers en wandelaars.

Het bestaande Koning Albertpark kreeg de grootste metamorfose. Het park werd aan beide oevers schelpvormig en verlaagd naar het water aangelegd. Het verkeer werd volledig hertekend en werd weggetrokken van de kaaien en naar de buiten- zijden van het park verplaatst. De nieuwe Groeningebrug, die middenin het park ligt, werd uitgevoerd in een lichte draagstructuur waardoor het doorzicht onder de brug maximaal is. Hierdoor loopt het park visueel door over het water en over alle oevers heen. Er ontstond een aaneengesloten park, waar de gebruiker de eenheid van de verschillende parkdelen aanvoelt. Het geheel bestaat uit een open park, gecompartimenteerd door keermuren uit gestapelde natuursteen, solitaire bomen en groenmassieven van voornamelijk siergrassen. Bestaande waardevolle elementen werden opgewaardeerd, o.a. het monument van Koning Leopold III en de twee Pterocarya-bomen. Maar ook nieuwe elementen werden toegevoegd. Een skatebowl werd verzonken ingeplant en zorgt nu voor een avontuurlijk element.

Aan de nieuw vrijgekomen oever, Budabeach genoemd, werd een levendig geheel gecreëerd met zand en een pop-up bar in de zomer. Spelelementen werden ingeplant en de fiets- en voetgangersverbindingen werden geoptimaliseerd door o.a. de sierlijke Collegebrug te bouwen.

GL 2014-GG-Kortrijk

2e laureaat: Gent Zonder-naampark

3e laureaat: Genk Lourdeskapelpark

4e laureaat: Harelbeke Goudwinde-Goudberg

5e laureaat: Machelen de Spoelberchplein

CATEGORIE LANDSCHAPSGROEN

Hier ging de eerste prijs naar de scoutsterreinen in Hamont-Achel. Gelegen aan de rand van het openbaar bos aan de Beverbeek kwam in 2010 het terrein naast het scoutsheem vrij van pacht. De stad kreeg hierdoor de kans om het dichtgegooid ven te herstellen en om er een boscompensatie te voorzien. Tegelijkertijd diende zich de kans aan om tegemoet te komen aan de vraag van de scouts om een speelweide te creëren. De uitgegraven grond van het ven werd gebruikt om rondom de speelweide een opgehoogde zone aan te leggen. Deze strook zal gespaard blijven van wateroverlast en is nu een ideale plaats voor de opstelling van de tenten van jeugdkampen.In het kader van de Vlaamse wetgeving over boscompensatie werden nieuwe inheemse berken en zomereiken geplant. In de toekomst zal het aangeplante bos fungeren als speelbos.
Aan de overzijde van het vennetje is een hooiland gemaakt waardoor het vennetje een optimale bezonning krijgt. Dit is uiterst belangrijk voor amfibieën en insecten. De werken zijn uitgevoerd via het Parkrangersproject van het Regionaal Landschap Lage Kempen. De bomen werden aangeplant door de sociale tewerkstellingsplaats De Winning. De laatste 250 bomen werden eigenhandig door de scoutsleden zelf aangeplant. Op die manier zijn zij de mede-oprichters van hun eigen speelbos. Het is de beste garantie dat men respect zal opbrengen voor dit gebied waar natuur- herstel én ruimte voor jongeren werd gecreëerd.

GL 2014-GG-Hamont-Achel-scoutsterrein

2e laureaat: Zulte Beukenbos De Piste

3e laureaat: Dilbeek Herdebeekbos

4e laureaat: Hooglede Sancta Rosa pad

CATEGORIE EDUCATIEF GROEN

In deze categorie ging de eerste prijs naar de Hoeve Hangerijn in Brugge. Dat is een voormalige boerderij die door het stadsbestuur werd ingericht als ontmoetings- en belevingscentrum voor mensen met en zonder beperking. De omgevingsaanleg van het erf startte in 2012 aansluitend op de renovatiewerken aan de hoeve en schuur. Ernaast werd een nieuw polyvalent gebouw opgericht. De inrichting grijpt terug naar het oorspronkelijke erf en straalt rust uit, als overgang naar het natuurgebied Gemeneweidebeek.

Een moestuin, twee kleinveeweides, een grootveeweide, een functioneel binnenplein, een private tuin en de herprofilering van de bestaande poel maakten deel uit van het ontwerp van de Groendienst van Brugge. De rechtlijnigheid van het oorspronkelijke erf wordt benadrukt door de rechthoekige vorm van het binnenplein en de padenstructuur die de oude gerenoveerde woning, de schuur, het bakhuis en het nieuwe gebouw verbindt. Twee vastenplantenborders langs de gebouwen verzachten de hoekige structuur van de verharding. Onder meer salie, pioenrozen, vlambloemen, klokjesbloem en kogeldistel geven kleur aan het geheel. Hortensia’s omkaderen het bakhuis en de zithoek nabij de poel. Tenslotte wordt het erf ingekaderd in het landschap door een nieuwe, vrij uitgroeiende gemengde haag en een historische meidoornhaag. De sfeer van het polyvalent gebouw komt terug in de nieuw ontworpen dierenhokken. Het kippen- en geitenhok en de mestvaalt en paardenstal werden beiden voorzien van een groendak. Enerzijds om educatieve reden en anderzijds om de waterafvoer van het dak in de weide te verminderen. De omsluiting van het erf en de weiden gebeurde met kastanjehouten draadafsluitingen en poorten. Het hele project werd gerealiseerd door Tuinen Steenhaut uit Anzegem.

GL-2014-BBA-Brugge

2e laureaat: Holsbeek Koestertuin De Caeter

3e laureaat: Destelbergen Natuureducatieve site

4e laureaat: Kuurne Vlindertuin

5e laureaat: Meulebeke Educatieve tuin Ter Borcht

CATEGORIE OMGEVINGSGROEN

Hier ging de eerste prijs naar de omgeving van de Kunstkerk Bossuit in Avelgem. In 2007 werd de bouwvallige Sint-Amelbergakerk gesloten voor het publiek. Omdat ze een landmark is voor het dorp werd er overgegaan tot een artistieke transformatie. Het dak werd afgenomen en een nieuwe, kunstige terrazzovloer werd aangelegd. Daardoor ontstond in de kerk een binnenplein dat kan gebruikt worden voor allerlei buitenevenementen. Ook de aftandse begraafplaats werd in ere hersteld. De rode steenslag werd vervangen door een padenstructuur in betonnen stapstenen van 1m breedte. Ieder graf is op die manier bereikbaar. Er kwam heel wat plaats vrij voor extra beplanting, die de begraafplaats zachter en aangenamer maakt. Door de aanplant van groenblijvende massieven van Cotoneaster wordt de indruk gewekt dat de weggenomen graven behouden blijven. De grafrijen tegen de kerk werden vervangen door de aanplanting van hogere, in de lente witbloeiende struiken. Als lage beplanting werd een groenblijvende, witbloeiende Geranium aangeplant. Op enkele plaatsen werd er gekozen voor een roodbloeiende, ziekteresistente heesterroos die in de zomer en het najaar bloeit. Op de militaire graven bloeit nu de witte Anaphalis. Deze plant is niet wintergroen, maar heeft een zeer lange bloeitijd in de zomer en het najaar. Enkel op deze plaats werden nog bloembollen geplant om in het vroege voorjaar een extra toets te geven. Door de kleurenkeuze bewust te beperken blijft de sfeer op het kerkhof sereen.

GL 2014-GG-Avelgem

2e laureaat: Zwevegem Parkbegraafplaats Sint-Denijs

3e laureaat: Overpelt Pastorietuin

4e laureaat: Wuustwezel Kapel Sterbos

CATEGORIE BUURTGROEN

De eerste prijs in deze categorie was voor het Parkje Hofpoort in Turnhout. Het parkje had jarenlang een slechte naam omwille van zijn onveiligheidsgevoel. Het was ingesloten door een muur met maar één toegangspoortje. Bewoners en voorbijgangers durfden het parkje niet meer betreden. De beplanting was verwilderd en moeilijk te onderhouden. Omdat het parkje mid- denin het centrum dichtbij de winkelstraat ligt, was de eerste vereiste zorgen voor sociale controle. Daarom werd de muur gesloopt en is er gekozen voor een open inrichting. Een betonnen wandelpad verbindt grote zitelementen die kunnen dienen om te picknicken of om te kunnen genieten van de rust. Centraal is er een gazon aangelegd zodat er activiteiten kunnen doorgaan. In het park staan 3 grote bomen, o.a. een Ginkgo biloba met een stamomtrek van 3,2 m. en een Tilia cordata. Om de wortelschade te beperken werd de bestaande beplanting behouden. Naast de merkwaardige peterselievlier werden bodembedekkers, narcissen en andere voorjaarbloeiers aangeplant. De Hofpoort is nu een gezellig parkje geworden, waar regelmatig mensen vertoeven omwille van de rust of om hun middaglunch op te eten.

GL 2014-GG-Turnhout

2e laureaat: Brugge Minneboplein

3e laureaat: Brecht Waterhoeve

CATEGORIE VERKEERSGROEN

Hier kreeg Sint-Niklaas de eerste prijs voor de heraanleg van de Stationsstraat. De Stationsstraat vormt de centrale as tussen de Grote Markt en het Stationsplein. De straat werd ontworpen door Daniel Ost, Tuinarchitectuur Kristof Swinnen en Grontmij Belgium als groene stedelijke winkelpromenade.
 Het hertekende straatprofiel voorziet in een pleinopbouw van gevel tot gevel voor een maximale verblijfskwaliteit. De klemtoon ligt op het gebruik, comfort en een krachtige beeldbeleving door de gebruiker. Een centrale, functionele strook omvat diverse groenvoorzieningen, parkeer-, laad- en loszones, terrassen, waterpartijen en straatmeubilair.

De bomen en planten zijn seizoensgericht gekozen, nl. frisgroen in het voorjaar, feestelijk in de zomer, met opvallende bladverkleuring in de herfst en mooie bast in de winter. De plantenkeuze en de technische opbouw van de plantvakken werd in samenspraak met verschillende experten uitgewerkt. Onder de verharding werd een grote bomenstraat voorzien. Dit is een ondergrondse groeiruimte van 3,50 m. breed, 1 m. diep en met variërende lengtes van 10 tot 85 m. Deze werden gevuld met een boomplantsubstraat van lava en omgeven met een wortelwerende doek. Er bovenop werd de verharding aangelegd. De groeiruimtes werden voorzien van beluchtingsbuizen en een druppelslang om computergestuurd water te geven.

De beplanting bestaat uit meerstammige bomen, zoals Cladatris kentuea, Zelkova serrata en Cercidiphyllum japonicum en uit hoogstammige bomen zoals Magnolia grandiflorum en Nissa sylvatica. Deze werden vooraf op kwekerij gekeurd, genum- merd en in vorm gezet. De bomen zijn in springringen gezet zodat ze voorbereid waren om eventueel buiten het plantseizoen geplant te worden.

Naast de bomen werden ook massieven met Buxus aangelant, verdeeld in kleinere kubusvormen van verschillende hoogtes. Het gemotoriseerd verkeer werd op een veilige en subtiele wijze als éénrichtingsverkeer over de esplanade toegelaten. Ondertussen werd beslist om de Stationsstraat permanent autoluw te maken waarbij alleen bewoners en leveranciers tussen vastgelegde uren via een badgesysteem de straat kunnen in- en uitrijden. Fietsers mogen wel in beide richtingen rijden.

GL 2014-GG-Sint-Niklaas

2e laureaat: Lille Parking Mollenhof

3e laureaat: Dendermonde Ringstraat Grembergen

4e laureaat: Rumst Rotonde Kapelstraat

5e laureaat: Antwerpen Ecoplansoenen L. de Waelplaats

6e laureaat: Diksmuide Woumenweg

Beter Buurtgroen Award

GL 2014-GG-Zwijndrecht

Met deze Award belonen VLAM en VVOG groenprojecten die met de expertise van een buurtgroenspecialist, een professionele tuinaannemer, werden gerealiseerd. De Award brengt het maatschappelijk belang van Beter Buurtgroen onder de aandacht en ijvert voor een goede samenwerking tussen gemeentebesturen, boomkwekers en buurtgroenspecialisten.

Voor dit wedstrijdonderdeel werden 10 kandidaatsdossiers ingediend. Na deliberatie werden 3 laureaten geselecteerd, waarvan 1 project de Beter Buurtgroen Award won: het Park Nieuwland in Zwijndrecht.

De twee andere laureaten zijn: Hoeve Hangerijn in Brugge en het park Goudwinde-Goudberg in Harelbeke.

Wedstrijdthema ‘Zonder is gezonder’

Het wedstrijdonderdeel ‘Zonder is Gezonder’ kadert in de VVOG-campagne ‘Samenwerken aan duurzaam openbaar groen’, waarbij speciaal aandacht wordt besteed aan pesticidenvrije en waterrobuuste projecten. Voor dit wedstrijdonderdeel werden 14 kandidaatsdossiers ingediend.

Clementwijk in Sint-Niklaas

GL 2014-ZIG-Sint-Niklaas

De Publieksprijs in dit wedstrijdonderdeel ging naar de Clementwijk in Sint-Niklaas. De Clementwijk is een duurzame woonwijk met een aantrekkelijke publieke ruimte die de woonkwaliteit van de wijk en zijn omgeving optimaliseert. Het project werd ontworpen door Fris in het Landschap met leefkwaliteit en belevingswaarde als voornaamste prioriteiten.

Het hele project beslaat een oppervlakte van 16 ha. Het aaneengesloten groengebied is 4 ha groot en is snel toegankelijk vanuit alle delen van de woonwijk. De zone is opgebouwd rond verschillende waterpartijen die geënt zijn op het oorspronkelijke grachtenstelsel. De knotwilgen langs deze grachten werden ook gebruikt in de groenzone. Reliëfstructuren, gebaseerd op bestaande bolle akkers, werden aangelegd en zorgen voor extra dynamiek in de recreatieve en ecologische mogelijkheden. De zone werd ingezaaid met 8 inheemse zadenmengsels, aangepast aan de nutrientenrijkdom van de bodem. In de hooilanden werden inheemse vaste planten aangeplant. De hoogstammige boomgaard telt verscheidene streekeigen fruitbomen. Een duurzame woonwijk valt niet te verenigingen met het gebruik van pesticiden. Door het gebruik van aangepast plant- en zaaigoed, robuust meubilair en een gericht beheer werd pesticidengebruik uit dit project geweerd.

Antwerpen-Merksem / Speeltuin Distelhoek

GL 2014-ZIG-Antwerpen-Merksem

Tweede finalist was Antwerpen-Merksem met de Speeltuin Distelhoek. De speeltuin bevindt zich aan de westelijke kant van Merksem en sluit aan bij een groene gordel langsheen de Ring rond Antwerpen. Het gebied vormt een ‘groene vinger’ die vrij diep in de wijk binnendringt. Het terrein bestond vroeger uit een gazon en een vrij steriele speeltuin met houten en metalen toestellen. Er was eveneens een minigolfterrein. De jeugddienst organiseerde een bevraging onder de kinderen en bewoners van de wijk. Zaken die veelvuldig gevraagd werden waren water, meer avontuurlijk spelen en de mogelijkheid om kampen te bouwen. Met de resultaten van de enquête werd er vervolgens een project-definitie opgemaakt en een wedstrijd uitgeschreven. Na evaluatie bleef het nu uitgevoerd ontwerp van Donker Groen uit Etten-Leur als beste over. Basis van het ontwerp is een waterpartij die door het terrein slingert. Hierop zijn waterspelelementen geënt. Door middel van een drukknop kan er grondwater worden opgepompt zodat er ook in droge periodes met water kan gespeeld worden. In de andere speelruimten zijn er soms speel- toestellen aanwezig, maar vaak geven andere, minder formele elementen eveneens voldoende spelaanleiding.

De verschillende zones worden van elkaar gescheiden door een beplanting van bosplantsoen en kruidige planten. Deze kruidenzomen kunnen zich vrij ontwikkelen. Het gras wordt extensief onder- houden en de moerasvegetatie kan zich naar hartenlust uitbreiden. Netels en distels worden niet bestreden en zijn een onderdeel van het concept.

Laakdal / Sportcentrum De Vloed

GL 2014-ZIG-Laakdal-sportcentrum De Vloed

Derde finalist was Sportcentrum De Vloed in Laakdal. Het sportcentrum bestaat uit een samenhang van verschillende sportterreinen en accommodaties. Deze waren grotendeels van elkaar gescheiden door voetwegen, bomenrijen of houtkanten. Er waren verschillende knelpunten, nl. geen duidelijke toegangen, weinig verbondenheid tussen de verschillende sportactiviteiten en geen groene huisstijl. Daarenboven gaf het weinige groen eerder een verwilderde indruk en was het weinig waardevol. De beplanting bestond voornamelijk uit uitheemse soorten en was kaprijp. De bedoeling van de herinrichting was dan ook het opwaarderen van de ruimtelijke kwaliteit en zorgen voor tevreden recreanten en omwonenden.
Er werd een aantrekkelijk groen recreatiepark gecreëerd door de landschappelijke uitstraling te versterken en een groenstructuur te maken waarin ecologisch groen een wezenlijke plek krijgt.

De individuele toegangen tot de verschillende clubs kregen een duidelijke, groene identiteit. Er werd gekozen voor inheemse beplanting met een sortimentskeuze die is afgestemd op het landschappelijke karakter. Verwilderde en uitheemse beplantingen werden onder handen genomen en houtsingels en bomen werden aangeplant om de verschillende accommodaties aan elkaar te linken.

Pesticidenvrij beheer is mogelijk door gebruik te maken van spontane vegetaties en planten met een bodembedekkende habitus. Een mulchlaag belemmert ongewenste kruidengroei. De open ruimten werden behouden waarbij bestaande trage wegen werden opgewaardeerd. Een belangrijke ingreep was de heraanleg van de centrale parking. Bij de verhardingen werd het aantal voegen beperkt en werd gekozen voor een aangepaste voegbreedte en –vulling. Minder obstakels zorgen voor minder opstapeling van organisch materiaal en dus voor een vlot machinaal onderhoud. Wortelschade wordt vermeden en beschadigingen worden snel hersteld. Essentieel is ook een goede drainage en afwatering.

Brasschaat / Bredabaan

GL 2014-ZIG-Brasschaat

Vermelden we ook nog laureaat Brasschaat met de heraanleg van de Bredabaan. De Bredabaan is dé toegangspoort tot de gemeente. Vóór de heraanleg had de baan eerder de allure van een autosnelweg met veel asfalt en aanliggende fiets- paden. Ook diende de waterproblematiek aangepakt te worden door de aanleg van een gescheiden waterafvoerstelsel.

Bij de heraanleg werd er gekozen voor een brede onverharde middenberm, gescheiden fietspaden en een aparte busstrook. Over de volledige breedte van de weg werd er een vierdubbele bomenrij van hoogstammige lindes (Tilia cordata ‘Greenspire’) aangeplant. De middenberm werd over de volledige lengte van drie kilometer ingezaaid met een bloemenrijk zaadmengsel en in extensief maaibeheer gestoken. Langs de borduurstenen wordt er een veiligheidsstrook wel intensief gemaaid. Dit maakt het tegelijkertijd visueel duidelijk voor de weggebruikers dat de middenberm wel degelijk onderhouden wordt en het geeft het geheel een duidelijke sensibilise- rende functie mee. Hoewel men in het begin vrij sceptisch tegenover het gegeven stond, sprak het resultaat voor zichzelf en wordt het nu algemeen als zeer positief aanvaard.

Laureaten

Brasschaat / Bredabaan

Brecht / Antitankgracht

Laakdal / Sociaal huis

Lille /  Begraafplaats Poederlee

Sint-Gillis-Waas /  Kerkomgeving Sint-Pauwels

Eervolle vermeldingen

Aartselaar /  Wadi Zonnetij

Beveren / Wijk Tijskenshoek

Brugge /  Onkruidbeheer op verhardingen

Destelbergen / Feestzaal Berghine

Edegem / Ligweide Fort 5

Eeklo /  Scoutspad

Wedstrijdthema gemeente in bloei

Jaarlijks worden tijdens de Finale van de Groene Lente door de VVOG bloemensymbolen uitgedeeld voor de meest verdienstelijke bloemenpro- jecten. Dit jaar werden 47 gemeenten bekroond met een, twee of drie bloemensymbolen. De tendens is dat gemeentebesturen op zoek gaan naar alternatieve vormen van bebloeming door te kiezen voor de aanwending van vaste planten.

Bloemengemeenten met 3 bloemensymbolen

Avelgem, Beringen, Beveren, Brugge, De Panne, Diksmuide, Duffel, Genk, Hooglede, Izegem, Kasterlee, Koksijde, Leuven, Lochristi, Meulebeke, Roeselare, Tielt, Veurne, Zwevegem.

Bloemengemeenten met 2 bloemensymbolen

Antwerpen-Deurne, -Ekeren, -Wilrijk, Blankenberge, Dendermonde, Eeklo, Harelbeke, Ieper, Neerpelt, Overijse, Rumst, Sint-Niklaas, Sint-Truiden, Staden, Vilvoorde, Wielsbeke, Wuustwezel

Bloemengemeenten met 1 bloemensymbool

Brecht, Edegem, Hamont-Achel, Kaprijke, Laakdal, Lille, Machelen, Overpelt, Steenokkerzeel, Stekene, Zwijndrecht.

U kunt hier de brochure Groene Lente downloaden