DE FLORALIËN sensibiliseren kinderen rond hun groen omgeving

In aanloop naar de volgende editie van de FLORALIËN Gent in 2016 starten de FLORALIËN met een eerste initiatief dat de betrokkenheid van kinderen bij kunst- en cultuur educatieve activiteiten in en met de natuur wil stimuleren. 

De FLORALIËN en eco-kunstenaar Will Beckers presenteren met de steun van de Vlaamse Gemeenschap de installatie van een 3 jarig innovatief natuurlijk kunstproject op de Bijlokesite in Gent, dat de natuur binnen onze stadsgrenzen brengt. Het project – ‘De Cocon’ – is een mooie illustratie van de steun die de FLORALIËN willen geven aan creatieve ideeën met een impact.


Mascotte_Educatief platform kinderen_©FLORALIËNGedurende bepaalde perioden in de jaren 2014-2015-2016 zullen ook andere scholen, kinderen en gezinnen uit Gent en omstreken kunnen deelnemen aan workshops met de kunstenaar. Floris, de mascotte van het nieuw educatief platform voor kinderen van de FLORALIËN.

In het kader van het project ‘Groen in de Stad’ kende minister Schauvliege een subsidie toe van 163.400 euro voor de realisatie van dit cultuureducatief natuurwerk. Het project loopt in de jaren 2014-2015-2016 tot aan de opening van de FLORALIËN Gent, om zo uiteindelijk uit te groeien naar de volledige installatie.

Groene Trends 2016  in Gent en de binnen stad.

florelienDe FLORALIËN vernieuwen en keren in 2016 terug naar de stad Gent. Met een toonaangevend evenement in de binnenstad rond de florale en groenbeleving van de toekomst, willen de FLORALIËN in 2016 het grote publiek nieuwe trends doen ontdekken en creatieve ideeën geven, om zo het groen steeds meer binnen te brengen in hun huis, straat en stad. De eerstvolgende editie vindt plaats in 2016, van 22 april tot en met 1 mei.

Info – www.floralien.be