Bomencharter / 19 gemeenten planten 100.000 nieuwe bomen

Negentien lokale besturen uit Vlaams-Brabant hebben het Bomencharter ondertekend. Samen streven ze ernaar om tegen 2024 bijna 100.000 bomen te planten. Het uiteindelijke doel is om in heel Vlaanderen 1 miljoen bomen te planten.

 


Via het Bomencharter engageren steden en gemeenten zich om een bepaald aantal bijkomende bomen (‘het streefdoel’) te bekomen op het grondgebied van de stad/gemeente. Het Bomencharter is een initiatief van Jo Maes uit Bertem, een man met een passie voor bomen zoals hij zelf zegt. “Bomen zijn goed voor het klimaat, ze nemen koolstof op, ze beschermen ons tegen de gevolgen van de klimaatopwarming zoals overstromingen, hitte en droogte, maar bomen zorgen ook voor biodiversiteit, een betere luchtkwaliteit, ze zijn ook mooi, de appels van mijn boom smaken dezer dagen erg lekker en als je het economisch bekijkt, ze doen de waarde van je huis stijgen. Je kan dus eigenlijk niet tegen bomen zijn.”

Momenteel hebben 19 gemeenten uit Vlaams-Brabant het Bomencharter ondertekend. Elk lokaal bestuur geeft zelf aan hoeveel nieuwe bomen ze wil planten. Het doel is dat de deelnemende steden en gemeenten tegen 2024 samen bijna 100.000 nieuwe bomen geplant hebben. “We gaan nu verder om de andere Vlaams-Brabantse gemeenten te overtuigen, maar willen meteen ook gemeenten in heel Vlaanderen overtuigen om mee te doen. Die 1 miljoen bomen moeten er komen. Het Bomencharter vormt dus een instrument om meer bomen te bekomen in Vlaanderen. Op die manier staat het Bomencharter symbool voor de collectieve strijd die we voeren tegen de klimaatopwarming.”

De telling van het aantal geplante bomen vormt een wezenlijk onderdeel van het Bomencharter. De projectcoördinatie en de globale telling van het aantal geplante bomen in Vlaams-Brabant gebeurt door ‘Bertem Bomendorp’. De lokale besturen en de partners verbinden zich er toe de volgende gegevens door te geven: het aantal geplante bomen, locatie, periode van het jaar, de betrokken partners en een korte beschrijving van het project. Alle bomen die geplant worden op het grondgebied van de gemeente/stad worden meegenomen in de telling. Deze bomen kunnen geplant worden door het lokaal bestuur, door andere instanties (bv. Natuurpunt, ANB, BOS+, het Centrum voor Botanische Verrijking, VLM, Watergroep, bedrijven, scholen,….) en/of door burgers. Op die manier wordt het aantal geplante bomen zo correct mogelijk geregistreerd. Het aantal geplante bomen wordt vermeld op de website.

Het Bomencharter voor Vlaams-Brabant werd mede ondertekend door het Centrum voor Botanische Verrijking, Fietsberaad Vlaanderen, BOS+ en de Vereniging Openbaar Groen (VVOG). Deze partners zullen de lokale besturen ondersteunen om deze doelstelling te realiseren. Zij stellen onder meer hun kennis en expertise ter beschikking. In sommige gevallen staan de partners zelf in voor het planten van bomen.