Exotische bedreigingen voor plataan en tamme kastanje

Door de toegenomen mobiliteit, internationale handel en het klimaatopwarming liggen nieuwe exotische bedreigingen voor verschillende bomen op de loer. In België houden onderzoekers een achttal schimmelziekten angstvallig in de gaten.

Er zijn er vier mogelijke door schimmel veroorzaakte bedreigingen die in België op termijn problemen kunnen veroorzaken. Daarnaast staan er schimmelziekten voor populier, walnoot, plataan en tamme kastanje op de lijst van het project ‘Funginfor’.


In dat project volgen onderzoekers van het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS), Centre Wallon de Recherches Agronomiques (CRA-W) en de Universiteit van Brussel de mogelijke besmetting van deze acht schimmelziekten. Wat is de kans dat ze België binnen kunnen komen? Komen ze al voor in het land? En zo ja, kun je de verspreiding stoppen? Vakblad ‘Sierteelt&Groenvoorziening’ besteedt in het artikel ‘Opgepast voor quarantaine boomschimmel‘ aandacht aan dit project.

8 schimmelziekten
Het gaat om acht schimmelziekten: Ceratocystis platani (op plataan), Lecanosticta acicola, Heterobasidion irregulare, Dothistroma septosporum en D. pini (allen op den), Melampsora medusae (op populier), Geosmithia morbida en de vector Pityophthorus juglandis (op walnoot) en Cryphonectria parasitica (op tamme kastanje).

Kastanjekanker
Twee van die ziekten worden in het artikel uitgelicht: kastanjekanker op tamme kastanje, en plataankanker. De kastanjekanker wordt veroorzaakt door Cryphonectria parasitica, een Aziatische schimmel die in de Verenigde Staten gezorgd heeft voor enorme sterfte onder de Amerikaanse tamme kastanje (Castanea dentata). Ook de Europese tamme kastanje (Castanea sativa) wordt bedreigd door deze schimmel. De schimmel, die in 2014 voor het eerst in België werd gevonden, komt in sommige Europese streken voor.

Plataankanker
Ceratocystis platani of plataankanker komt voor op plataansoorten. De gewone plataan (Platanus x hispanica) is het meest vatbaar voor deze schimmel. Na infectie sterft de boom binnen enkele jaren. De ziekte, die inheems is in de Verenigde Staten, werd tijdens de Tweede Wereldoorlog in Europa geïntroduceerd. De schimmel veroorzaakt veel schade in Italië en het zuiden van Frankrijk, maar is in België nog niet gevonden, aldus het artikel.

Bron: Groenkennisnet