Green-Air / Groene kennis voor een gezonde binnen- en buitenlucht

Technopool Sierteelt (ILVO, PCS, UGent, HoGent), UAntwerpen en de Vlaamse Milieumaatschappij werkten de afgelopen twee jaar samen in de operationele groep Green-Air om alle wetenschappelijke kennis over het luchtzuiverend vermogen van planten te verzamelen. Die kennis hebben ze gebundeld in twee brochures.

 


Welk effect hebben planten op de luchtkwaliteit binnen- en buitenshuis? Voor welke planten kies je best en hoe plant je ze aan voor een optimale luchtzuivering? Dankzij Green-Air hebben we nu een idee. Het hoofddoel van Green-Air is om alle actoren (onderzoek, sierteeltsector en beleidsmakers) die betrokken zijn bij het effect van groen op de luchtkwaliteit (zowel binnen als buiten) bij elkaar te brengen, zodat kennisuitwisseling optimaal kan gebeuren. Op die manier kan er een platform ontstaan waar ook op lange termijn samenwerkingsverbanden uit kunnen voortvloeien. Door deze kennisuitwisseling zal de sierteeltsector zich anders in de lokale en internationale markt kunnen positioneren. Bovendien komen toeleveringsbedrijven van groen voor gebouwen en groendiensten zo te weten hoe de aanplanting van groen in de stad het meest optimaal kan gebeuren. Concreet is het de bedoeling om:

• Up-to-date wetenschappelijke kennis voor de sierteelt- en groensector, milieudiensten en professionele groenaanleggers aan te reiken i.v.m. het effect van beplanting op de luchtkwaliteit.

• Concrete onderzoeksvragen te formuleren voor onderzoeksinstellingen die leiden tot innovatief en vraaggedreven onderzoek rond het effect van groen en luchtkwaliteit.

• De productiviteit van de sierteeltsector te stimuleren.

Download hier het rapport Het effect van openbaar groen op luchtkwaliteit.

Download hier de brochure: ‘Green-Air Buitenshuis: Uitwisseling van groene kennis voor een groenere kennis voor een gezondere binnen- en buitenlucht’.

Lees ook: Betere luchtkwaliteit via planten dankzij Green Air

www.pcsierteelt.be