Bezoek het Asbestemmingsgebied Schoonselhof in Antwerpen

Het Schoonselhof is een beschermd parkdomein waar zich de stedelijke begraafplaats van Antwerpen bevindt. Nieuwe ruimte en paden inschrijven in het beschermde maar eveneens aangelegde (gekanaliseerde) landschap, vormt de basis van dit project. Het nieuwe asbestemmingsgebied ent zich op dit beschermde landschap.

 


Al honderd jaar doet het Schoonselhof dienst als de stedelijke begraafplaats van Antwerpen. Het staat met zijn brede lanen en historische grafmonumenten bekend als het Père-Lachaise van Antwerpen. De tijd staat er echter niet stil en ook vandaag zien we er interessante evoluties.

Zo bouwde Architectuur Kristoffel Boghaert in samenwerking met tuin- en landschapsarchitect Benoît Fondu tussen 2011 en 2017 een uitbreiding voor het asbestemmingsgebied. De lanen met bomen, grachten en verhoogde perken omzoomd met hagen bepalen de intrinsieke kwaliteiten van het domein. In het oostelijke deel planten de architecten op de bestaande ganzepootstructuur (met centrale as) het nieuwe asbestemmingsgebied in. Dit gebied is licht hellend van laag in het zuiden naar hoog in het noorden. In een enfilade van ruimtes en leegtes ontstaat het nieuwe asbestemmingsgebied voor 4 strooiweiden, columbaria voor 3000 bovengrondse urnen en urnenvelden voor 3000 ondergrondse urnen.

Het project omvat een ensemble van strooiweiden, urnevelden en urnebewaarplaatsen met elk hun eigen atmosfeer. Enerzijds vloeit het geheel voort uit de bestaande lanenstructuur van het domein en wordt er sterk ingezet op grote perspectieven. Anderzijds vormen de elementen in deze landschappelijke compositie plekken op zichzelf, zoals de twee vijfhoekige columbaria. Deze urnenmuren zijn half verzonken in het hellend landschap en werden opgevat als intieme buitenkamers.

Het ambieert een voorbeeldrol van vernieuwing van gedenkplaatsen na crematie en sleepte de Pierre Carsoel-prijs van de Koninklijke Academie van Kunsten in de wacht.

In 2018 kreeg de groendienst van deze parkbegraafplaats een nieuwe opslagplaats, een aanbouw aan de historische Neerhoeve door ono architectuur. Het resultaat is een zelfzeker gebouw, met symmetrie als rode draad doorheen het ontwerp. Elke gevel is symmetrisch en evenwaardig en ook het grondplan is volledig symmetrisch opgebouwd. Hierdoor straalt dit bakstenen gebouw eenvoud en rust uit. Opmerkelijk is het moment ter hoogte van de toegangspoort, waar oud en nieuw samenkomen.

Ontdek alle facetten van dit prachtige project tijdens de Dag van de architectuur op zondag 17 oktober 2021. Bezoek ook zeker de gratis fototentoonstelling van Corentin Haubrughe  in het Kasteel Schoonselhof!

(Foto: Stany Dederen)