Boek / ‘Landschapsarchitectuur: tussen ontwerp en onderzoek’

De Dutch School of Landscape Architecture (DSL) heeft haar eerste publicatie getiteld ‘Landschapsarchitectuur: Tussen ontwerp en onderzoek’ voorgesteld. Het is een van de uitkomsten van het Symposium DESIGN=RESEARCH, dat de DSL eind vorig jaar organiseerde.

Nederlandse landschapsarchitecten zijn voorlopers bij het vinden van oplossingen voor ‘global issues’ als klimaatverandering, voedselvoorziening, de leefbaarheid van steden en de energietransitie. Zij zetten hierbij regelmatig ontwerpend onderzoek in als middel om vat te krijgen op opgaven en perspectieven te ontwikkelen. Maar wat is ‘ontwerpend onderzoek’ eigenlijk precies? Hoe wordt er in de dagelijks praktijk mee omgegaan? En kan ontwerpen worden ingezet voor kennisverwerving, en hoe dan?


In deze publicatie reflecteren onderwijsinstellingen, bureaus en opdrachtgevers vanuit hun eigen perspectief op vragen zoals deze en gaan ze op zoek naar een gemeenschappelijke basis om op voort te bouwen. Doel is het onderzoeksdomein, en daarmee de fundamenten van het vak, verder te ontwikkelen.

De publicatie is te downloaden via de DSL-website en als gedrukte versie verkrijgbaar via de DSL.