‘Bedrijven en biodiversiteit start op de tekentafel’

Bedrijventerreinen zijn belangrijke schakels om groenstructuren te verbinden. Dat blijkt uit de resultaten van het project ‘Bedrijven en biodiversiteit start op de tekentafel’. Ruimte voor economische activiteit kan ook waardevol zijn voor de biodiversiteit. Een bedrijventerrein kan zo deel uitmaken van een fijnmazig groenblauw netwerk binnen de ruimere omgeving.

Eind 2014 startte het project ‘Bedrijven en biodiversiteit start op de tekentafel’, een samenwerking tussen het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en de opleidingen Landschaps- en tuinarchitectuur van de Hogeschool Gent en de Erasmushogeschool Brussel. Het doel van dit project is de groene en functionele inbedding van bedrijventerreinen in hun omgeving te versterken.


 

Ontwerpideeën

De studenten werkten voorstellen uit voor vijf industrieterreinen in Vlaanderen. Hun missie was om op zoek te gaan naar ecologische en multifunctionele ontwerpconcepten voor deze terreinen.

• Soldatenveld – Tienen
“Een ringweg en bedrijventerrein verbinden mens, fauna en flora”
• Industriepark Noord Sint-Niklaas
“Bedrijventerrein vervolledigt Z-vormige bosstructuur”
• Uitbreiding KMO-zone
“Een beek als verbinding tussen oud en nieuw”
• Bedrijventerrein Geraardsbergen
“Bedrijventerrein van toen vs. noden van nu”
• Blue Gate Antwerp
“De Hobokense polder breidt uit”
Een eerste draft van hun plannen werd zopas voorgesteld op een studiedag in Sint-Niklaas. U kunt de presentaties van die studiedag hier downloaden.

De concepten van de studenten tonen duidelijk aan dat mits creatieve oplossingen ruimte voor economische activiteit ook waardevol kan zijn voor de biodiversiteit. Het kan gaan om ingrepen zoals een bloemenweide als voortuin of bloemrijke mengsels aan de rand van het terrein, hagen of takkenrils als afsluiting tussen de individuele bedrijven, het plaatsen van een insectenhotel, geclusterde parkeertorens voor de hele bedrijvenzone met klimplanten, groendaken, grasdallen waarbij hemelwater beter in grond kan dringen enz. De vertaalslag van concept naar realisatie blijkt echter vaak een moeilijke hindernis.

 

Reizende tentoonstelling

Met de ontwerpenconcepten van de studenten werd een reizende tentoonstelling gemaakt. De tentoonstelling vormt een collage van ontwerpconcepten- en ideeën van Landschaps- en tuinarchitecten in opleiding. De tentoonstelling bestaat uit 5 delen, de 5 terreinen waar de studenten op gewerkt hebben.

 

bedrijventerreinen

Uitlenen kan eenvoudig via de website van LNE.

 

Oproep zoektocht terreinen
Wegens het grote succes en de mooie resultaten wordt het project ‘Bedrijven en biodiversiteit start op de tekentafel’ in 2016-2017 vervolgd en uitgebreid. Niet alleen de toekomstige landschaps- en tuinarchitecten zullen hiervoor terug aan de slag gaan, ook toekomstige groenbeheerders- en aannemers worden van bij het begin betrokken. Zo zorgen we er voor dat van bij de eerste analyse op het terrein de verschillende disciplines betrokken worden, met elkaar overleggen en van elkaar leren, zodat gedurende het volledige proces tot (her)aanleg en beheer interdisciplinair gewerkt wordt. Het doel is om zo in de toekomst te vermijden dat een ontwerp niet te beheren of moeilijk aan te leggen is, of dat het beheer de finaliteit van het ontwerp ondergraaft.

LNE zoekt voor dit project naar nieuwe bedrijvenzones waar de studenten hun kennis en creativiteit kunnen op los laten en aanscherpen. Dit kunnen reeds bestaande industrieterreinen zijn die in de toekomst herontwikkeld zullen worden, bestaande terreinen waarvoor nog geen plannen bestaan tot herontwikkeling, nieuw aan te leggen terreinen waar het echt geen optie is om bestaande terreinen te optimaliseren,… kortom, alle terreinen zijn welkom, ongeacht de grootte en de toekomstplannen.

Alle informatie vindt u hier.