Lancering i-Tree Nederland: Softwareprogramma om de baten van bomen te waarderen [VIDEO]

i-Tree Nederland is een softwareprogramma om de baten van bomen te waarderen. Met i-Tree is het mogelijk om een waarde in euro’s te verbinden aan de groene diensten die bomen leveren.

Met de informatie die het programma levert, kunnen opdrachtgevers en professionals het beleid en beheer van bomen op een objectieve en wetenschappelijke manier onderbouwen, zowel voor de politiek als voor burgers.


i-Tree is van oorsprong een Amerikaans programma. Het is nu zo ver gereed dat het kan worden ingezet in Nederland. Daar zijn twee pilotfases aan vooraf gegaan, waarin het model is getest in veertien gemeenten. Bovendien is het geoptimaliseerd voor de Nederlandse situatie, waarbij verdiepend onderzoek is gedaan met als doel om het model verder te verfijnen en uit te breiden. Het resultaat is een uitgebreid programma op basis van  i-Tree Eco dat veel verschillende baten kan berekenen voor zowel grote als kleine bomenbestanden. Aanvullend biedt i-Tree instrumenten die dieper ingaan op één bepaald thema. Zo geeft i-Tree Canopy snel inzicht in de volledige groenbedekking van een gebied, op basis van gegevens uit Google Maps. i-Tree Hydro geeft inzicht in de relatie tussen ondergrond, bodembedekking, hydrologie en de bijdrage van bomen aan hemelwaterregulering.

I-Tree Nederland is een initiatief van Branchevereniging VHG en Vereniging Stadswerk in nauwe samenwerking met veertien betrokken gemeenten, BTL Bomendienst, Bomenwacht Nederland, Cobra adviseurs, Terra Nostra, Wageningen University and Research en Hogeschool Van Hall Larenstein.