Stadsbomen worden ouder dan gedacht

Uit recent onderzoek van de studenten Harmen Bergmans en Ruud Linders van de opleiding tuin- en landschapsinrichting van de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp is gebleken dat bomen in de gemeente Utrecht ouder kunnen worden dan werd gedacht. Op verzoek van de gemeente Utrecht is onderzoek gedaan naar de levensverwachting van bomen, zodat er meer grip verkregen wordt op het bomenbestand.

De studenten Harmen Bergmans en Ruud Linders onderzochten de levensverachting van bomen in Utrecht. Uit het onderzoek blijkt dat ze ouder kunnen worden dan werd gedacht. In het onderzoek wordt een schema uiteengezet om de levensverwachting van bomen per variëteit en standplaats te bepalen. In het schema wordt een nieuwe rekenmethodiek toegepast om de levensverwachting te bepalen. Er wordt gerekend met de beschikbare gegevens vanuit de gemeente Utrecht, zijnde het bomenbestand, vellijsten en noodkapverordeningen. Met het resultaat van het onderzoek, kan een globale schatting gemaakt worden waarin naar voren komt hoeveel bomen er, theoretisch, de komende jaren uit zullen vallen.


U kunt de volledige studie hier downloaden