Zwevegem / Het vernieuwde stationsplein van Sint-Denijs

In Sint-Denijs, een deelgemeente van het West-Vlaamse Zwevegem, werd de omgeving van het vroegere treinstation heraangelegd.

 


Op de vroegere spoorweg loopt nu een recreatief fietspad. Centraal element in de heraanleg zijn twee met baksteen beklede ‘perrons’ die een abstracte herinnering vormen aan het voormalige station. De heraanleg van het stationsplein is onderdeel van de heraanleg van de fiets- en wandelroute Trimaarzate op de vroegere spoorwegbedding tussen Avelgem en Spiere-Helkijn.

Dank zij het project ‘Lelijke Plekjes‘ van de West-Vlaamse intercommunale Leiedal werd de site geselecteerd voor een professionele ontwerpopdracht. Uiteindelijk werd het ontwerp van 100 Landschaftsarchitektur uit Berlijn weerhouden. De internationale website voor landschapsarchitect Landezine besteedde recent aandacht aan dit project.

Het ontwerp richt zich op drie aspecten van het stationsplein: de visuele band met de overkant van het plein vrijmaken, de ruimtelijke samenhang verduidelijken en een nieuw narratief element introduceren dat de geschiedenis van de site opnieuw duidelijk maakt.

Het plein werd ten eerste ingericht als een echt plein met veel open ruimte. De bestaande beplanting werd uitgedund en alle verkeersborden en dergelijke werden verwijderd. De bushalte werd naar de zijkant verplaatst. Op het plein werden enkele nieuwe bomen geplant met een onderbeplanting van gras en wilde rozen. De vegetatie verdicht aan de randen van het plein en vormt zo de overgang naar het omliggende landschap. Verder zijn er enkele banken geplaatst. Er zijn ook fietsstallingen en een vijftal parkeerplaatsen voorzien.

Opvallend is dat het plein, dat grotendeels in kasseien werd aangelegd, werd doorgetrokken tot op de aanpalende Helkijnstraat. Daardoor wordt het plein visueel vergroot en ervaren fietsers en wandelaars het echt als een plein. Tegelijk ontstaat daardoor een soort poorteffect waardoor het verkeer wordt afgeremd. Dat stuitte aanvankelijk wel op wat weerstand van omwonenden, die vreesden voor verkeersoverlast door vrachtwagens.

Het centrale, katalyserende element in het midden van het plein bestaat uit twee met baksteen beklede ‘perrons’ op zithoogte, die de lijn van het fietspad volgen. Ze vormen een abstracte herinnering aan het voormalige station en de vroegere perrons, en structureren tegelijk de hele ruimte.

Over dit project verscheen een uitgebreide reportage in CG Concept 2017/4.