Colloquium / René Pechère, internationale gids in het labyrint van de tuin- en landschapsarchitectuur

De Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten (ABAJP-BVTL) organiseert samen met een aantal partners op vrijdag 19 oktober 2018 in het CIVA in Brussel een colloquium naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de inhuldiging op 13 oktober 1968 van het labyrint in de tuinen van het Museum van Buuren in Brussel en de restauratie ervan dit jaar.

Het colloquium situeert tuin- en landschapsarchitect René Pechère (1908-2002) als ontwerper van privétuinen en projecten in de publieke sector in Brussel, als adviseur in de restauratie van historische tuinen, als boekauteur en als oprichter en bezieler van internationale verenigingen.


In verschillende lezingen belichten sprekers de bijdragen van René Pechère als ontwerper van o.a. het labyrint in de tuin van het Museum van Buuren (en de restauratie in 2018), de aanleg van de Kunstberg en de tuin bij het Rijksadministratief Centrum (beiden in de jaren 50), de Wereldtentoonstelling van Brussel (1958), zijn bijdrage aan de reconstructie van de paleistuinen van Het Loo in Apeldoorn (Nederland), zijn realisaties als ontwerper en adviseur bij tuinen in Wallonië en Vlaanderen, evenals zijn publicaties en zijn persoon als oprichter en bezieler van het ICOMOS-IFLA Internationaal Wetenschappelijk Comité voor Historische Tuinen (vandaag ICOMOS-IFLA IWC voor Culturele Landschappen).

Volgende sprekers hebben reeds toegezegd:

• Carmen Añon Feliu, erevoorzitter van het ICOMOS-IFLA Internationaal Wetenschappelijk Comité voor Culturele Landschappen,

• Annie van Marcke de Lummen, medewerkster van René Pechère en erelid van het ICOMOS-IFLA Internationaal Wetenschappelijk Comité voor Culturele Landschappen,

• Ann Voets, kunsthistorica en landschapsarchitecte BVTL, lid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van Brussel,

• Anne-Marie Sauvat, landschapsarchitecte BVTL en restaurateur van het labyrint, bijdragend lid van het ICOMOS-IFLA Internationaal Wetenschappelijk Comité voor Culturele Landschappen,

• Jacques Boulanger-Français, landschapsarchitect BVTL en voormalig medewerker van René Pechère voor de Expo 58,

• Heimerick M.J. Tromp, historicus, voormalig conservator van het Museum Paleis Het Loo,

• Paul Deroose, landschapsarchitect BVTL en raadgevend lid van het ICOMOS-IFLA Internationaal Wetenschappelijk Comité voor Culturele Landschappen.

 

Het colloquium wordt georganiseerd door de Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten (BVTL) en het Museum van Buuren, met medewerking van CIVA, Departement Tuin, Landschap en Stedelijk Ecosysteem, de vzw Tuinkunst en Ruimtelijk Groen (Onder de Hoge Bescherming van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Claire van België), de vzw Comité Pechère (voorheen het Brussels Regionaal Documentatiecentrum voor Stedenbouw en Landschapsarchitectuur, voormalig beheerder van de Bibliotheek René Pechère), het ICOMOSIFLA Internationaal Wetenschappelijk Comité voor Culturele Landschappen.

Inschrijving tot 15 oktober 2018 via [email protected]

Alle informatie vindt u op de website van CIVA.