Wortelgroei in riolering voorkomen door zorgvuldige aanleg

Wortelgroei van bomen in riolering kost de Nederlandse gemeenten jaarlijks 0,5 tot 1 € per jaar aan extrabeheerkosten. Er is geen directe oplossing voorhanden. Bij een doordachte en zorgvuldige aanleg zijn problemen wel te voorkomen, maar niet uit te sluiten. Dat blijkt uit een onderzoek van Arcadis in opdracht van de Nederlandse gemeente Eindhoven en de Stichting Rioned.

 


Het rapport bespreekt verschillende methodes om wortelingroei te voorkomen of beperken en om wortelingroei te verwijderen. Uit het rapport blijkt dat er geen directe oplossing is. Er kan niet geheel voorkomen worden dat boomwortels in de rioolbuizen gaan groeien. Vooral op slecht ingerichte groeiplaatsen en op plaatsen waar het riool verzakt, schade is ontstaan of de riolering onzorgvuldig is aangelegd/afgewerkt, is het risico op wortelingroei groter.

Via technische (beheer)maatregelen kunt u wortelingroei weliswaar weren of vertragen, maar voor een structurele en duurzame oplossing is een integrale benadering nodig van de boven- en ondergrond, zowel qua ruimte als tijdsbestek.

 

Groeiplaatsen

Het creëren van groeiplaatsen betekent dat u de boom voldoende groeiruimte geeft én de boomwortels verleidt om naar een gunstige omgeving te groeien. Ook de inrichting van de groeiplaats kan bijdragen aan de groeimogelijkheden.

Voldoende groeiruimte bieden is maatwerk. Het volledig opsluiten van boomwortels is vrijwel kansloos, dit lukt alleen in bovengrondse boombakken. Wel kunt u boomwortels aan één of twee kanten opsluiten door de grondwaterspiegel, luchtbuffers, wortelschermen of sterk verdichte grond te gebruiken.

U kunt het volledige rapport hier downloaden.