Woontoren met tuinen om vrienden te maken

Het Brusselse architectenbureau BRUT en het Deense bureau C.F. Møller hebben de wedstrijd gewonnen voor een gemengde residentiële hoogbouw in de wijk Nieuw Zuid in Antwerpen. Tegen 2017 moet hij rechtstaan: 24 verdiepingen vol gemeenschappelijke ruimtes. Het concept achter de nieuwe toren: privacy garanderen, interactie stimuleren.

De architectuur vertrekt van het idee dat het gebouw vanbuiten toont wat het binnen doet. De sociale kwaliteiten in het ontwerp bepalen mee het design van de toren. Torens hebben dikwijls te kampen met een gebrek aan sociaal contact. Alhoewel mensen elkaar veelvuldig kruisen in de lift of in de inkomhal is er weinig sprake van echte ontmoeting. Dit project wil deze schijnbare paradox uitdagen.


Het project voorziet een grote variatie aan woontypologieën waardoor heel verschillende bewoners kunnen aangetrokken worden, van kleine appartementen voor jongeren, lofts voor jonge tweeverdieners, grote familiewoningen, aangepaste appartementen voor ouderen, tot meer innovatieve duplexflats. Deze woningen worden gegroepeerd tot verticale mini-gemeenschappen.

Het masterplan voor Nieuw Zuid, een nieuwe stadsontwikkeling langs de Schelde en ten zuiden van het historische centrum van Antwerpen, bepaalde de contour en de hoogte van de toren. Door de beschikbare oppervlakte efficiënter in te tekenen, ontstaat binnen hetzelfde volume meer ruimte voor de individuele woonoppervlakte en wordt bijkomend een sociaal programma geïntroduceerd dat ruimte biedt voor gemeenschappelijke ontmoeting en collectieve activiteiten. Het 24 verdiepingen tellende gebouw van 15.000m² met 116 woningen, kantoren, commerciële ruimtes en collectieve ruimtes wordt zo aangevuld met zo’n 5.000m² aan balkons, wintertuinen en dakterrassen die de leefkwaliteit verhoogt en een tussenschaal toevoegt die medieert tussen de schaal van de grote structuur en de menselijke schaal van de voorbijgangers, bezoekers en bewoners van het gebouw.

Een sluier opgebouwd uit een vlakkenpatroon wordt rond de gevels van de slanke toren gedrapeerd. Deze lichte structuur toont tegelijk de verdeling en de groepering van de verschillende woontypologieën. Binnen elk vlak van de sluier worden appartementen gegroepeerd in een collectieve entiteit die aansluit op de terrasruimtes. Op de kopgevels worden glazen wintertuinen bekomen die als afsluitbare groene buitenleefruimtes kunnen gebruikt worden. Binnen het voorstel worden verschillende gemeenschapsruimtes gesuggereerd, een fietsherstelruimte en een gezamenlijke eetruimte aan de voet van de toren, een gedeelde dubbelhoge ruimte voor zowel bewoners als kantoorgebruikers sluit aan op de daktuin bovenop de laagbouw. Een groene triplex torenkamer biedt spectaculaire zichten over Antwerpen en de Schelde.

Meer info: BRUT

0ff1b3e4-90db-11e4-8b0b-87b2869581d3_web_scale_0.2248875_0.2248875__ Antwerpen nieuw zuid - bovenbalk project Antwerpen Nieuw Zuid woontorenBRUT