VLAM mikt op ‘Van bij ons’

VLAM zet in 2015 enkele opmerkelijke acties in de sierteeltsector op de agenda. Het lokale aspect – herkenbaar aan de signatuur ‘van bij ons’ – blijft de rode lijn door de binnenlandse campagnes.

VLAM trekt voor de sierteeltsector een budget uit van 1.525.000 euro, waarvan 465.000 euro specifiek bestemd is voor de sector ‘tuinaanleg’ in functie van de campagnes ‘De tuin is keihard genieten’ en ‘Beter buurtgroen’, de wedstrijd ‘De Vlaamse Tuinaannemer’ en de acties ‘Openbaar groen’ . Het segment ‘productie’ krijgt 370.000 euro toebedeeld. Het gros daarvan is bestemd voor buitenlandse promotie. VLAM wil in 2015 de trend van dalende sierteeltaankopen ombuigen of in ieder geval stabiliseren met seizoensgerichte acties. Zowel de generieke campagne voor het brede publiek als de jongerencampagne Floor worden voortgezet.


Bloemen en planten

In de generieke campagne ‘Bloemen en planten, da’s echt…’ bundelt VLAM de acties in twee speermomenten: het voorjaar en het najaar. Er wordt al meteen op tweede nieuwjaarsdag gestart met de actie ‘Kerstboom eruit, kamerplant erin’. In het voorjaar wordt het Lenteweekend na tien jaar opgefrist.

Het weekend wordt gespreid over een hele maand vanaf de start van de lente tot 18 april onder de slogan ‘Lente, da’s echt de bloemetjes buitenzetten’ met een vierweekse actieflow i.s.m. de verkooppunten en Radio 2.
 In het najaar luiden radiospots het ideale plantseizoen in met een voortzetting van de campagne en de slogan ‘Een boom, haag of struik die echt bij jou past? Die vind je hier. Bloemen en Groen, da’s echt jouw ding.’

Vanaf 15 maart start op één opnieuw het programma Groenland waarin Bartel Van Riet groen van bij ons én de diensten van de tuinaannemer promoot.

Keihard genieten

De productiesector focust op ‘openbaar groen’ via de ondersteuning van de wedstrijden ‘Groene Lente’ en ‘Entente Florale’. De boomkwekerijsector ondersteunt de editie 2015 van
 de ‘Vlaamse Tuinaannemer’, om zo het brede aanbod van boomkwekerijmateriaal bij de tuinaannemers te promoten. De campagne met de buxusdame en de nieuwe slogan ‘Een tuin is keihard genieten’ zet de consumenten via radiospots, publireportages en online (SEA) aan om een bezoek te brengen aan www.tuinaannemer.be.

Ook enkele tuinbeurzen staan op het programma. Op de website kunnen consumenten informatie over tuinen en tuinaanleg vinden, naast informatie over tuinaannemers uit hun regio.
De wedstrijd de ‘Vlaamse Tuinaannemer’ is in 2015 reeds aan zijn 19de uitgave toe. Er wordt extra aandacht besteed aan het verbeteren van de begeleidende brochure en de infopanelen. In 2015 zal er een publieksprijs aan de wedstrijd verbonden worden, zodat nog meer consumenten kunnen aangesproken worden.

Met de campagne ‘Beter Buurtgroen’ wil VLAM de diensten van de tuinaannemers promoten bij de openbare besturen. De campagne kwam in het verleden aan bod 
op www.beterbuurtgroen.be. In 2015 zal deze site samenvloeien met www.openbaargroen.be, waarop plantenfiches en een database met boomkwekers te vinden zijn.