Wervik / Wonen in een collectieve tuin

In Wervik zijn twee voormalige voetbalvelden vrijgekomen voor bebouwing. De stad heeft de ambitie om de site te ontwikkelen als pilotproject rondom duurzaam bouwen en wonen. Het voormalige terrein wordt omgevormd tot een parkachtig interieur in de stad. Een openbare stadstuin als tegenhanger van de stenige straten van Wervik.

Het team van Palmbout Urban Landscapes en H+N+S Landschapsarchitecten won de open oproep van WinVorm. ‘Wonen in een collectieve tuin’ is het leitmotiv voor een woonbuurt als tuin, die tegelijkertijd buurtpark op een wandelroute is.  ‘Duurzaamheid’ geldt als integraal ontwerpprincipe, zowel in de buitenruimte als voor de woningen, carports en bijgebouwen.


Publieke woontuin

In het planvoorstel wordt de site aan de Ooststraat – Hellestraat ingericht als een collectieve en deels publieke woontuin. De collectieve stadstuin breekt met de ‘traditionele verkaveling’ waarin het private zich terugtrekt achter de gevel. De relatief kleine privétuin geeft steeds direct zicht op de collectieve tuin van het wooncomplex.

Deze woontuin werkt als schakel in een informele structuur van wandelroutes en groene sites, die zich in de loop van de tijd stapsgewijs verder kan uitstrekken.
De woningen zijn georiënteerd op de zon en op de collectieve buitenruimte. Alle 30 woningen zijn aanpasbaar naar woonvormen zoals levensloopbestendig wonen, kangoeroewonen, woon-werkwonen en cohousing.

“Nieuwe verhoudingen kunnen ontstaan door een grotere betrokkenheid van bewoners met hun woonomgeving, door zeggenschap in de inrichting en het gebruik van de buitenruimte en actievere vormen van beheer. In de collectieve tuin zijn meerdere aanleidingen gecreëerd die ontmoeting bevorderen, zoals speelgelegenheden, waterpompen, tuintjes en collectieve parkings,” aldus het ontwerpend team.

De verkaveling wordt omheind door hagen. “We planten verder fruitbomen en het verwilderde Groenboretje op de hoek van de Helle- en Ooststraat zullen we grondig aanpakken,” zegt Arjen Meeuwsen van H+N+S.

Autovrij

Als motief voor de collectieve tuin en het wonen is ‘duurzaamheid als integraal ontwerpprincipe’ gehanteerd. Hiertoe behoren aspecten als een autovrije buurt, natuurlijke afvoer, zonnepanelen en wko voor de energiehuishouding en duurzame materialen in de architectuur en buitenruimte. Geen enkele van de 36 woningen zal een garage hebben. Wel komen er parkeervelden, en per woning zijn er twee parkeerplaatsen.

Het stadsbestuur zoekt nu een partner om het woonproject te ontwikkelen.

 

20140124 AM_Wervik stramien Cour en velden-1-500 copy geschakelde_tuinen

collectieve_tuin

axo1.jpg__720x0_q85_crop_subsampling-2 axo2.jpg__720x0_q85_crop_subsampling-2