Studiedag / Omgaan met regenwater

VLARIO en RioNed organiseren op 8 oktober 2015 in Turnhout samen een studiedag over regenwaterverwerking en -benutting op particulier en publiek terrein, en de gemeentelijke instrumenten om daarop invloed uit te oefenen.

De studiedag richt zich tot beleidsmedewerkers en rioolbeheerders van gemeenten, bovengemeentelijke uitvoeringsorganisaties en waterschappen om elkaar te ontmoeten en te leren van elkaar hoe we omgaan met hemelwater.


Volgende thema’s komen aan bod op de studiedag:

• Afkoppelen van bestaande bebouwing
• Hoe handhaven Vlaanderen en Nederland beleid en regelgeving voor regenwaterverwerking?
• Ontwerp en dimensionering van regenwatersystemen
• Hemelwaterplan: wat kun je ermee en hoe begin je hieraan als gemeente?
• Verticale infiltratie van regenwater

Het volledig programma en de sprekers vindt u op de website van VLARIO.