Groentool / Luchtkwaliteit, hittestress: welk groen in de stad ?

VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, ontwikkelde recent voor stad Antwerpen een tool waarmee stedelijke planners en ontwerpers de beste groensoort kunnen selecteren om hitte en geluid tegen te gaan.

VITO adviseert steden al langer over de meest effectieve opties om zich te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatopwarming, onder meer op basis van hittekaarten. Zo bestudeerde VITO in 2013 het effect van extreme hittedagen in de steden Antwerpen en Gent. De conclusies waren verbijsterend. In de stad wordt het in de late middag, avond en vooral ‘s nacht tot 8 graden warmer dan op het platteland. Alleen groene oases in de stad – zoals het stadspark of de dierentuin – zorgden voor een aanzienlijke temperatuurdaling.


Dit zgn. stedelijk hitte-eiland­effect geldt voor alle grote en middelgrote steden. VITO gaat de metingen in opdracht van VMM-MIRA uitbreiden naar Hasselt, Lier en Brugge.

Groentool

Nu heeft VITO in opdracht van de stad Antwerpen een app ontwikkeld waarbij de hittekaart in een kaartapplicatie is verwerkt en wordt gecombineerd met zo’n 100 soorten groen. Dit maakt het voor stadsplanners mogelijk om reeds tijdens de ontwerpfase inzicht te krijgen in de mogelijkheden die groen biedt om de leefkwaliteit (hittestress, luchtkwaliteit, …) in een specifieke wijk of buurt te verbeteren.

Alle kennis over ecosystemen, biodiversiteit en de verschillende milieuthema’s zijn in het computermodel verwerkt.  De Groentool geeft een overzicht van de stedelijke context voor een waaier aan thema’s zoals waterhuishouding, geluid, recreatie, hitte, luchtkwaliteit en biodiversiteit én hoe groen de kwaliteit van de omgeving kan verbeteren. Gebruikers krijgen inzicht in de specifieke problematiek op elke locatie, suggesties van interessante groenmaatregelen en een inschatting van de effecten die groenmaatregelen in hun ontwerp hebben, en dit tot op niveau van individuele straten en gebouwen.

 

groentool2

Meer informatie vindt u op de website van VITO.