1Lectures Tweede Natuur | Hannah Schubert, Leo van Broeck, Mark Minkjan

Op 14 februari 2019 houdt landschapsarchitect Hannah Schubert een lezing rond haar boek en onderzoek ‘Tweede Natuur –en langzame, natuurlijke transformatie als alternatief voor sloop’. De lezing wordt gehouden in het kader van de reeks 1.Lectures georganiseerd door Architectuurcentrum Amsterdam in samenwerking met de Academie van Bouwkunst. Leo van Broeck, Vlaams Bouwmeester en Mark Minkjan van Failed Architecture zijn ook uitgenodigd om te spreken.

Landschapsarchitect Hannah Schubert wil ‘gefaalde gebouwen’ een tweede kans geven door de natuur als het ware haar gang te laten gaan zodat de ruïnes langzaam kunnen worden opgenomen in het landschap. Ook transformeert ze openbare ruimte in avontuurlijke speellandschappen, vaak gebieden die amper worden gebruikt. ‘Nederland mist plekken waar de ordening is losgelaten. Elke centimeter heeft een bestemming, die ook nog eens is vastgelegd in regels en besluiten. Er is geen ruimte voor het onbestemde, voor de ruige natuur die ongebreideld zijn gang kan gaan’, zegt Hannah Schubert (1982)


Voor Tweede Natuur heeft Leo Van Broeck een bijdrage geleverd met het artikel ‘Tweede natuur, omdat de eerste bijna op is? In Vlaanderen bestaat het project ‘Ruimte voor sloop’, geïnitieerd door KU Leuven en HoGent-KASK, dat in 2017 het Bouwmeesterlabel verkreeg. Doel van het project is, met gezamenlijk werk van studenten en docenten, een maatschappelijk draagvlak creëren voor het terugdringen van de verharding in de Vlaamse open ruimte.

Academie voor Bouwkunst