Kinderen willen kleur en groen op de speelplaats

Pimp je speelplaats – een project van ARGUS, Cera, KBC en Klasse – vroeg dit najaar aan leerkrachten en leerlingen van basis- en middelbare scholen wat zij van hun speelplaats vinden. Zo’n 400 leraren, 100 middelbare scholieren en 130 kinderen vulden de online enquête in. De resultaten geven duidelijk aan dat Pimp je speelplaats met stimulansen voor groene, boeiende en bij voorkeur gedeelde speelplaatsen inspeelt op een sterke behoefte. Zowel kinderen, jongeren als hun leraars schreeuwen om verandering op de schoolspeelplaats.

Enkele conclusies uit de antwoorden van leerlingen en leraars.


Leerkrachten willen op de speelplaats vooral meer groen, meer kleur en gezellige hoekjes, en meer speelkansen en uitdagingen.

De kinderwensen zijn eerder bescheiden: kinderen willen het liefst kampen bouwen en zich verstoppen. Ze vragen ook om sport en beweging, muziek en een stuk gras waar ze op mogen spelen. Meer dan de helft van de wensen kan ingevuld worden met een omvorming naar een natuurrijke en avontuurlijke speelplaats (verstopplekjes, rustige plekken, gras, bomen, klimmen en klauteren, wilgenhut enz.).

• Wat middelbare scholieren het liefst zien veranderen aan hun speelplaats, is enerzijds meer en betere zitplekken (29%) en anderzijds meer kleur, gezelligheid en groen (27%).

•   ‘Gras, waar je altijd op mag’, maakt de speelplaats driemaal zo boeiend voor kinderen.

•   ‘Kampen kunnen bouwen’ maakt de speelplaats dubbel zo boeiend.

•   Ook sport maakt de speelplaats leuker: 71% van de kinderen met een boeiende speelplaats geeft aan hier te sporten, tegenover 48% van alle kinderen.

Enkele conclusies die tot nadenken stemmen, maar bovenal tot actie moeten aanzetten:

• Slechts 19% van lagere en 12% van de secundaire leerlingen is tevreden over de speelplaats inrichting.

• Ruim 1 op de 10 kinderen verveelt zich op de speelplaats van de lagere school, op de middelbare school zelfs 1 op 5.

• Meer dan drie kwart van de bevraagde scholen wenst veranderingen aan de buitenruimte maar in slechts 18% van deze scholen zijn de plannen concreet.

• Twee derden van de leerlingen die een grasveld vermelden, zegt erbij dat leerlingen hier niet op mogen.

• De helft van de schoolspeelplaatsen anno 2014 is volledig verhard en er is meer verharding op secundaire scholen en in de stad.

Met het project ‘Pimp je speelplaats’ willen de initiatiefnemers ARGUS, Cera, KBC en Klasse een stukje tegemoet komen aan deze noden. Vlaamse en Brusselse Nederlandstalige scholen (kleuter, lager of middelbaar) kunnen nog tot 10 januari 2015 hun vergroeningsproject indienen en maken kans om tot 3500 euro steun te krijgen. AVEVE schenkt er nog aankoopbons t.w.v. 250 euro bovenop.
 Daarnaast werkt Pimp je speelplaats samen met een ruim netwerk van actoren aan een toekomstvisie voor schoolspeelplaatsen.

Inschrijvingsformulier, achtergrondinformatie en inspiratie vind je op www.pimpjespeelplaats.be