Tuin- en landschapsarchitectuur / Waar blijft die master?

Volgens opleidingshoofd Steven Goossens van de opleiding landschaps- en tuinarchitectuur aan de Erasmus Hogeschool in Jette is er dringend nood aan een master in de landschaps- en tuinarchitectuur.

 


“Vanuit de sector weerklinkt al meer dan 20 jaar jaar deze roep. Het werkveld waarin onze oud-studenten opereren wordt steeds complexer. Waar ze vroeger vaker zelfstandig werkten, werken ze nu meer vanuit een overkoepelend model. Ze zijn vaak de schakel tussen architecten, ingenieurs, stedenbouwkundigen, geologen, biologen,… Terwijl ze de enigen zijn met een bachelordiploma. Dat zorgt op het terrein voor moeilijke omstandigheden.”

Samen met de opleiding landschaps- en tuinarchitectuur van Hogent bestudeert de Erasmus Hogeschool de mogelijkheden om een nieuwe opleiding op te starten. Het meest ambitieuze plan is een nieuwe academische bachelor plus een master. Steven Goossens ziet twee verschillende profielen: “Binnen het academisch profiel is er meer ruimte om naar de grote schaal toe te werken. Studenten zullen er zich meer kunnen concentreren op het bredere plaatje en op interdisciplinair samenwerken. Maar ook binnen de professionele bachelor blijft er natuurlijk aandacht voor die brede schaal. Al zal er meer gefocust worden op de kleinere niveaus. Nu zijn er soms studenten die zich in de grote schaal verliezen.”

Verder studeren
Vandaag kunnen studenten die willen verder studeren binnen landschaps- en tuinarchitectuur niet in Vlaanderen terecht. We zien dan ook vaak studenten die in Nederland, Duitsland of Engeland gaan verder studeren (of stedenbouw in België). Steven Goossens vindt dat jammer: “Die buitenlandse masters zijn zeker waardevol en goed van kwaliteit, maar we verliezen op die manier een stukje expertise binnen onze eigen Vlaamse context.
We denken dat ook dat we nu een deel instroom verliezen. We zien een aantal studenten die onze opleiding superboeiend vinden, maar op zoek zijn naar een universitaire opleiding. Denk maar aan studenten uit biologie, architectuur, of geografie. Met een bachelor en master zullen we die kunnen aantrekken.”
Onze opleiding overlegt momenteel met toekomstig alliantiepartner Hogent. Volgende stap is het zoeken van het politieke draagvlak en het in dialoog gaan met andere partners en actoren zoals universiteiten.

Bron: Erasmus Hogeschool