Projectoproep Prijs Publieke Ruimte 2021 nieuwe aanpak

Sinds 2008 nodigt Infopunt Publieke Ruimte lokale en bovenlokale overheden, ontwerpbureaus en private ontwikkelaars uit om projecten in te zenden voor het jaarlijkse praktijkboek Publieke Ruimte en de gelijknamige onderscheiding. Vanaf dit jaar wordt de Projectoproep Prijs Publieke Ruimte opgesplitst in twee categorieën: ‘projecten met stedelijk karakter’ en ‘projecten met landelijk karakter’.

 


Van woonstraat tot tijdelijke ruimte, van stationsomgeving tot stadspark, van bedrijventerrein tot recreatiedomein: alle recente realisaties kunnen meedingen naar de Prijs Publieke Ruimte 2021. De belangrijkste voorwaarden zijn enerzijds de situering in België en anderzijds de projectrealisatie na 1 januari 2016. De projectoproep Publieke Ruimte 2021 wordt afgesloten op 30 september 2020.

Projecten met stedelijk karakter

Openbare ruimten die functioneren op niveau van een stad of grote / dichtbebouwde gemeente of die ten dienste staan van een ruimere omgeving;
Voorbeelden: straten, pleinen, parken, boulevards, knooppunten openbaar vervoer, rivierdoortochten, stedelijke woongebieden, stedelijke sport- en recreatiedomeinen, infrastructuurwerken, stedelijke begraafplaatsen, campussen, bedrijventerreinen, tijdelijke inrichtingen, tactical urbanism, punctuele ruimtelijke ingrepen, onthardingsprojecten, enzovoort.

Projecten met landelijk karakter

Openbare ruimten die functioneren op niveau van een dorp, kleine gemeente of deel uitmaken van een openruimtegebied
Voorbeelden: straten, pleinen, parken, trage verbindingen, natuur- en bosgebieden, kerkhoven en gemeentelijke begraafplaatsen, kleinschalige sport- en recreatiegebieden, dorpskernherinrichtingen, landelijke woongebieden, ruilverkavelingen, land- en natuurinrichting, erfgoedsites, tijdelijke inrichtingen, punctuele ruimtelijke ingrepen, onthardingsprojecten, enzovoort

De jury behoudt zich het recht voor om de inzending van categorie te veranderen indien de meerderheid van de juryleden dit noodzakelijk acht.

Wie kan een dossier indienen?

Bent u als gemeentebestuur, opdrachtgever, ontwerper of aannemer betrokken bij de totstandkoming van een project in de openbare ruimte? Stel uw realisatie kandidaat voor opname in het praktijkboek Publieke Ruimte 2021 en maak kans op de gelijknamige onderscheiding. Projecten kunnen worden voorgedragen voor opname in het praktijkboek Publieke Ruimte door inzending van een kandidaatdossier. De projectoproep wordt afgesloten op 30 september 2020. De prijs Publieke Ruimte wordt uitgereikt op 16 maart 2021 tijdens het Congres Publieke Ruimte in Gent.

Het praktijkboek Publieke Ruimte is een referentiewerk voor iedereen die met openbare ruimte bezig is. Een jury van onafhankelijke deskundigen maakt uit de inzendingen een selectie van projecten die zullen worden opgenomen in het praktijkboek Publieke Ruimte 2021. Alle inzendingen komen in aanmerking voor de Prijs Publieke Ruimte. Naast de onderscheiding door de jury komen de vijf nominaties ook in aanmerking voor de Publieksprijs Publieke Ruimte. Voorbeelden van eerder gepubliceerde projecten vindt u in de online Databank Publieke Ruimte.

Naast openbare besturen moedigt Infopunt Publieke Ruimte ook opdrachtgevers uit de private sector (projectontwikkelaars, huisvestingsmaatschappijen, recreatieparken, schoolbesturen,  vzws) aan om hun realisaties in te zenden voor de projectoproep Publieke Ruimte 2021. Ook producenten en leveranciers van inrichtingsmaterialen kunnen projecten waaraan zij hebben meegewerkt, voorstellen via het gemeentebestuur of ontwerpbureau.

Klik hier voor alle informatie over de projectoproep Publieke Ruimte 2021

Voor meer inlichtingen kan u vrijblijvend contact opnemen met juryvoorzitter Jan Vilain of 03 270 06 35