Congres & Forum Publieke Ruimte | Video

Het Congres Publieke Ruimte heeft dit jaar plaats op dinsdag 26 april in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Het is hét jaarlijkse kennis – en netwerkevenement voor alles rond openbare ruimte in Vlaanderen en Brussel.

Het evenement richt zich naar iedereen die betrokken is bij beleid, planning, ontwerp, inrichting en beheer van openbare ruimten. De negende editie gaat voor het eerst door in Antwerpen. Het congresthema ‘Leg de puzzel’ staat voor samenwerking, proces en participatie want puzzelen aan projecten en publieke ruimte doen we samen.


Tijdens congresexpedities ontdek je de verschillende wijken van Antwerpen en krijgt u een blik achter de schermen. Je komt langs grootschalige, strategische projecten als De Grote Verbinding, de Scheldekaaien en de Zuiderdokken. Je maakt kennis met het Lichtplan, Waterplan en Groenplan die een kader vormen en tegelijkertijd ruimte laten om de eigenheid en het unieke karakter van bepaalde plekken te bewaren. Ook het wijkniveau komt aan bod. De inrichting van een wijk bepaalt namelijk hoe mensen leven en de stad beleven. Zo maak je kennis met pilootprojecten rond Tuinstraten en Klimaatstraten. Deze projecten kenmerken zich door een andere projectaanpak, participatie met bewoners en andere partners maar ook door het gebruik van nieuwe technieken en onderhoud. Tot slot komen ook kleine, lokale ingrepen aan bod en hun impact op de publieke ruimte en de beleving, zoals buurtpleinen, toekomstbomen, speelelementen of straatmeubilair.

congrespubliekeruimte.info